Date
22. decembar 2017 - 18:00 do 30. decembar 2017 - 23:59

Najavljujemo program “Povezivanje gradova Velike Britanije i Zapadnog Balkana kroz digitalnu tehnologiju” (‘Digitalni gradovi’), kao i otvoreni poziv za hubove, start-upe i mala i srednja preduzeća (MSP). Rok za prijavu je 30. decembar 2017. 

Kroz ovaj program, povezati ćemo 12 britanskih gradova sa 12 gradova zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija) kroz digitalne industrije, sa fokusom na inovacije u kreativnim industrijama i primjenu tehnologije u domenu obrazovanja. Ovim programom želimo da doprinesemo razvoju polja digitalnih tehnologija kako na Zapadnom Balkanu tako i u Velikoj Britaniji, kroz osnaživanje strategija i politika, pružanje podrške hubovima i gradskih mrežama, kao i kroz razvoj vještina profesionalaca i lidera hubova. Projekat finansira vlada Velike Britanije, a implementira ga British Council u partnerstvu sa udruženjem Kulturni kod. 

Program će povezati one koji razvijaju strateške dokumente i politike na nivou gradova, kao i start-upe, digitalne i kreativne hubove i MSP-ove koji rade na projektima digitalizacije gradskih administracija, kreativnih industrija i digitalnog obrazovanja. 

Povezati ćemo start-upe i razviti kapacitete digitalnih i kreativnih hubova, kao i digitalnih MSP-ova koji rade na inovacijama u poljima kreativnih industrija i digitalnog obrazovanja, kroz pružanje prilika za direktno uvezivanje, razvoj kapaciteta, razmjenu znanja, kao i mogućnosti za razvoj zajedničkih projekata i razmjene. 

Profesionalci iz domena digitalnih industrija sa Zapadnog Balkana imati će priliku da:

  • učestvuju u istraživanju potreba digitalnih industrija na Zapadnom Balkanu
  • učestvuju u dva događaja na Zapadnom Balkanu fokusirana na razvoj kapaciteta organizacija i profesionalno povezivanje, uz učešće vodećih eksperata iz Velike Britanije i sa Zapadnog Balkana (19.01.2018. u Crnoj Gori, i 21. –  24. februara 2018. u Srbiji) 
  • budu povezani sa sličnim organizacijama iz Velike Britanije, i posjete ih u okviru razmjene koja će biti realizovana u periodu januar – februar 2018.
  • učestvuju na konferenciji i studijskoj posjeti u Velikoj Britaniji, sa fokusom na razvijanje kapaciteta, u periodu 16. –  20. februara 2018.
  • razviju zajedničke projekte sa partnerima iz Velike Britanije, uz podršku mentora iz iskusnih hubova i MSP-ova, a zatim apliciraju za grantove British Councila namijenjene zajedničkim kolaborativnim projektima (januar – mart 2018.)
  • učestvuju u završnoj konferenciji u Velikoj Britaniji krajem marta 2018. i predstave rezultate projektnih aktivnosti koje se tiču razvijanja kapaciteta i zajedničkih aktivnosti.

Svi troškovi, uključujući putne troškove, smještaj i obroke za organizacije odabrane za učešće u projektu i njihove predstavnike biti će pokriveni od strane projekta. Na konkurs se mogu prijaviti nevladine organizacije, hubovi, inkubatori, akceleratori start-upi i MSP-ovi aktivni u domenu digitalizacije gradskih uprava, kreativnih industrija i digitalne edukacije iz jedne od zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija).

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani kandidati trebaju popuniti prijavni formular i pružiti što detaljnije opise u odgovorima. Rok za podnošenje prijave je 30. decembar 2017. godine u 23.59 CET. Prijavite se slanjem e-maila sa naslovom "Connecting Cities Application" sa priloženom prijavom na alma.hasic@britishcouncil.ba. Prijave od strane pojedinaca i vladinih organizacija se neće razmatrati.

Dvanaest organizacija / kompanija iz Zapadnog Balkana i Velike Britanije (ukupno 24) biti će izabrane za projekat, dok će i druge organizacije sa uže liste koje se prijavljuju na javni poziv takođe imati priliku učešća u individualnim edukacijama i događajima umrežavanja.

Podijelite sadržaj