SEN students
Date
21. februar 2015 -
10:00 do 23:59
Lokacija
Internacionalni Burch Univerzitet, Sarajevo

Kako možemo pomoći nastavnicima u njihovom radu sa učenicima koji imaju različite obrazovne potrebe? Koje su različite obrazovne potrebe? Koje su potrebne promjene u nastavnom procesu? Šta je to što možemo naučiti od iskustava iz Velike Britanije i regije, i šta je primjenjivo u Bosni i Hercegovini?

British Council u Bosni i Hercegovini i Centar za cjeloživotno učenje iz Sarajeva će u subotu,  21.02.2015. godine, na Internacionalnom Burch univerzitetu održati konferenciju pod nazivom Različite obrazovne potrebe za nastavnike, profesore, predstavnike ustanova visokog obrazovanja, nastavno osoblje i glavne aktere u obrazovnom procesu. 

Tokom godina rada sa nastavnicima i profesorima pokazalo se da većina nastavnika smatra da im je potrebna dodatna obuka o radu sa učenicima sa invaliditetom (poteškoće u učenju, vidno, slušno i fizičko oštećenje, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, poremećaji autističnog spektra, i sl.), sa učenicima sa međukulturalnim utjecajem na različitosti u učenju, nadarenim učenicima i sa učenicima genijalcima.

Naši istaknuti govornici David Crabtree, Sally Farley i Noreen Caplen-Spence će  nam prezentirati iskustva iz dosadašnje prakse rada u Velikoj Britaniji i u svijetu. Učesnici će se bliže moći upoznati kroz radionice koje se izvode EDUS i David Cabtree.

Snimak konferencije i predavanja bit će dostupni poslije događaja.

Podijelite sadržaj