Date
11. mart 2021 -
13:00 do 14:30
Lokacija
Online event

Ovo je treći od četiri online panela koja su posvećena rodu, rodnom uticaju i odgovorima na COVID-19 iz rodne perspektive, u regionu Zapadnog Balkana. Kako feminizam može pomoći u prevazilaženju trenutne zdravstvene krize? Zašto je važno razmišljati o rodnim pitanjima dok se borimo sa posljedicama pandemije? Na koji način feminističke ideje mogu uticati na oporavak od pandemije COVID-19? Ovo su neka od pitanja o kojima će biti riječi na online panelu u četvrtak, 11. marta, od 13 do 14:30 časova (CET). Naše panelistkinje bit će tri izvanredne žene različitih profesija. Moderator panela je dr Elena B. Stavrevska, istraživač u Centru za žene, mir i sigurnost Londonske škole za ekonomiju i političke nauke.

Govornice:

Xheni Karaj je izvršna direktorica Saveza protiv diskriminacije LGBT osoba. Magistrirala je psihologiju na Univerzitetu u Tirani, a pet godina radi kao šefica za međunarodne odnose u Nacionalnom tijelu za audio i vizuelne medije (AMA), nezavisnoj albanskoj regulatornoj i nadzornoj instituciji. Neumorna je borkinja za gej prava i vodi albanski LGBT pokret. Jedna je od osnivača Aleanca LGBT i Streha LGBT, prvog stambenog LGBTI skloništa u cijeloj Istočnoj Evropi. Nekoliko godina je bila jedina javna portparolka za LGBT pitanja u Albaniji. U svom radnom iskustvu stekla je mnoga znanja o LGBT i ljudskim pravima, lobiranju i zastupanju, obukama i izgradnji kapaciteta za različite grupe profesionalaca, upravljanju projektima, dizajniranju i sprovođenju specifičnih programa za volontere, prikupljanju sredstava, kampanjama podizanja svijesti javnosti itd. 

Nela Porobić-Isaković je feministica iz Bosne i Hercegovine. Radi sa Međunarodnom ženskom ligom za mir i slobodu (VILPF) u kojoj predvodi njihov rad u domenu feminističke političke ekonomije. Njen glavni fokus je oblikovanje feminističkih alternativa ka mainstream, neoliberalnoj političkoj ekonomiji u postkonfliktnim procesima obnove i oporavka. Nela također koordinira aktivnosti VILPF-a u Bosni i Hercegovini, koristeći iskustva iz bosanskih sukoba i postkonfliktnih vremena, kako bi ih mogla dijeliti kroz feminističke mreže VILPF-a i dijaloge solidarnosti sa ženama u sličnim situacijama. Koautor je izvještaja Koncept i okvir za razvoj rodno senzibilnih mehanizama odštete za civilne žrtve rata u Bosni i Hercegovini i Feministička perspektiva o postkonfliktnom restrukturiranju i oporavku - slučaj Bosne i Hercegovine.

Sanja Nikolin je zaljubljenica u Zapadni Balkan i velika pobornica inovacija, preduzetništva - i u širem smislu - zajedničkog pristupa rješavanju problema. Dolazi iz Srbije, ima više od 25 godina iskustva u međunarodnom razvoju, 20 godina menadžerskog iskustva, 15 godina konsultantskog iskustva i 3 godine trenerskog iskustva. Ona je preduzetnica u ekonomiji znanja, aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije, aktivno se zalaže za prava osoba sa invaliditetom i podržava rad drugih grupa koje se bore za ravnopravnost i nediskriminaciju. Gospođa Nikolin je prekaljena istraživačica, koja se bavi monitoringom i evaluacijom uticaja praktičnih politika. Nedavno je vodila sveobuhvatnu analizu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja se bavila rodnim uticajem na rezultate ekonomske politike u Srbiji i obuhvata pregled nacionalnih i lokalnih mera i programa, a finansirana je od strane UN Women. 

Podijelite sadržaj