Date
25. septembar 2016
Lokacija
ROK ZA PRIJAVU

EU program za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana je pilot regionalnog programa direktne obuke koji sadrži i komponentu razmjene a namijenjen je mladim državnim službenicima iz šest zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Srbija i Albanija). Program trenutno vodi Evropska komisija, a sprovodi British Council. 

Prijave se primaju od 15. do 25. septembra 2016. a uspješnim kandidatima se pruža mogućnost pohađanja intenzivne petnaestodnevne obuke na Sciences Po u Parizu (Francuska). Obuka "Executive Certificate in Management and Public Policy” ima za cilj izgradnju profesionalnih kapaciteta i pripremu naredne generacije rukovodećeg kadra javne uprave i kreatora javnih politika, onih koji će voditi proces pristupanja EU u šest zemalja Zapadnog Balkana. Drugi dio projekta podrazumijeva učešće u dvosedmičnom programu razmjene čiji je cilj promocija regionalne saradnje javnih uprava tokom procesa integracija u EU a kroz uspostavljanje prekograničnih veza između ovih lidera i aktera promjena.

Ovaj Program, čiji je radni jezik samo engleski, odabraće do 30 učesnika direktne obuke i razmjene (svakoj zemlji ove regije dostupno je najviše pet mjesta). 

Poziv se upućuje državnim službenicima srednjeg rukovodnog kadra specificiranog Pravilnikom objavljenim na internetskoj stranici Projekta na kojoj možete pronaći sve neophodne informacije i odakle se možete prijaviti.                

* Naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i mišljenjem ICJ o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Podijelite sadržaj