Da li vjerujete da rad vaše škole ili koledža treba biti prepoznato i nagrađeno? Da li radite sa nastavnicima koji konstantno unapređuju svoj rad i napreduju? Da li vaši učenici uživaju učeći?

Svaki mjesec ćemo slaviti rad jedne stručne škole ili koledža u našem novom segmentu: Nagrada za školu/koledž mjeseca. Pobjedničke institucije će imati priliku da podijele svoje iskustvo i budu međunarodno prepoznate od strane nastavnika i donosioca odluka.

Napišite nam u tri rečenice zašto bi vaša škola trebala pobijediti? Da li nastavnici rade dobro u timovima? Da li učenici pomažu jedni drugim?

Prijave mogu slati uprave škola ili koledža, nastavnici, učenici ili njihovi roditelji.

Ukoliko mislite da vaša škola treba osvojiti nagradu za koledž mjeseca, kontaktirajte nas na VEE@britishcouncil.org i recite zašto.

Podijelite sadržaj