Aptis for teens

Učenici širom svijeta počinju sa učenjem engleskog jezika tokom prvih godina svog školovanja što stvara sve veću tražnju za testiranjem njegovog poznavanja. Škole, kao i roditelji, prepoznaju koliko je ovaj jezik važan za učenje, razvoj i rad u međunarodnom okruženju.

ŠTA JE APTIS ZA MLADE

 • Aptis za mlade je novi alat za ocjenu znanja engleskog jezika, razvijen od strane British Council-a i dizajniran specifično za mlade tako da testira njihovo znanje kroz poznate teme i scenarije.
 • Namijenjen mladima uzrasta od 13 do 17 godina. Ovaj test vam omogućava da procijenite specifične jezičke vještine i brzo dobijete rezultate.
 • Pitanja su dizajnirana tako da pokrivaju teme iz svakodnevnog života mladih, na primjer: društvene mreže, domaći zadaci, školski događaji, sport itd. Ovaj moderni pristup testiranju omogućuje kandidatu da u potpunosti pokaže svoje poznavanje engleskog jezika.
 • Aptis za mlade može biti integrisan u postojeće sisteme obrazovanja što omogućuje efektivnu ocjenu poznavanje engleskog jezika od strane učenika dokom određenog perioda vremena.

KOME JE TEST NAMIJENJEN?

 • osnovnima i srednjim školama,
 • ministarstvima obrazovanja,
 • školama stranih jezika,
 • privatnim nastavnicima i tutorima,
 • dvojezičnim školama.

ŠTA OVAJ TEST OMOGUĆUJE

 • grupisanje učenika na osnovu nivoa znanja,
 • procjenu spremnosti za polaganje certificiranih ispita,
 • procjenu spremnosti za studiranje u inostranstvu i programe obrazovanja kod kuće,
 • uočavanje u kojim oblastima je učenicima potreban dodatni rad i podrška,
 • procjenu kvaliteta programa nastave,
 • testiranje napretka učenika tokom dužeg perioda vremena

 

Fleksibilnost testa se odnosi i na način prikazivanja rezultata koji se može prilagoditi tako da pokazuje uspješnost pojedinca ili grupe.

Svaka vještina koja se testira se ocjenjuje na skali (0-50) koja se može koristiti za poređenje kandidata u određenoj grupi kao i praćenju napretka ukoliko se test polaže više puta. Pored ove skale uz svaki test ocjenjujemo i nivo poznavanja određene veštine (A1-C) prema Zajedničkom Evropskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Ukoliko se testiraju sve četiri vještine dobija se i sveukupni (CEFR) nivo znanja.