Are you a government ministry or NGO

Korištenjem Aptis testa veoma lako možete ocijeniti i izmjeriti razvoj vještina engleskog jezika u vašoj organizaciji. Međunarodno uporediv test engleskog jezika, njegova fleksibilnost ga čini prigodnim za svako okruženje i kandidata, bez obzira na njihovo znanje engleskog.

  • Kao ministarstvo ili nevladina organizacija svoje projekte koji se bave razvojem poznavanja engleskog jezika možete dopuniti Aptis testom. Kada se koristi na početku, tokom i na kraju obuke može vam pomoći da precizno utvrdite napredak kandidata.
  • Takođe, Aptis možete iskoristiti kao alat koji će vam pomoći da utvrdite potrebe za obukom kada su u pitanju različite grupe ljudi.
  • Aptis se može prilagoditi tako da zadovolji sve vaše potrebe.

ZAŠTO KORISTITI APTIS?

Aptis je struktuiran tako da može da ocijeni različite jezičke vještine – čitanje, pisanje, govor i slušanje, uz gramatiku i vokabular kao osnove testa.

Birate dijelove testa koji su relevantni za vaše poslovanje.

Aptis test se može polagati na mjestu i u vrijeme koje vama odgovara što vam štedi vrijeme prilikom zakazivanja polaganja.

Može se koristiti za ocjenu različitih nivoa poznavanja engleskog, od A1 do C, što vam omogućava da putem istog testa, istovremeno, precizno ocijenite znanje ljudi sa veoma dobrim i lošim poznavanjem engleskog jezika. 

Može mu se pristupiti putem različitih uređaja kao što su tableti i kompjuteri, ali i u obliku klasičnog „papir i olovka“ testa pa se tako može prilagoditi različitim okolnostima.

Vanjski linkovi

Aptis case study: Rwanda Education Board 

Aptis case study: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment