Taking the Aptis test

ŠTA JE APTIS?

Imamo 70 godina iskustva pri testiranju nivoa poznavanja engleskog jezika u zemljama širom sveta. Naši stručnjaci su razvili Aptis test na osnovu najnovijih istraživanja iz ove oblasti.

Aptis se može koristiti pri proceni poznavanja sve četiri vrste jezičkih vještina – govor, pisanje, čitanje i slušanje. Također, uključuje i test gramatike i vokabulara. Koje vještine će se ocijenjivati zavisi od tipa organizacije kojoj je test namijenjen (da li je u pitanju poslodavac ili organizacija koja se bavi različitim vrstama obuke).

KAKO MOGU DA POLAŽEM APTIS TEST?

Više informacija o polaganju ovog testa možete dobiti od naših partnerskih privatnih škola jezika, vašeg poslodavca i univerziteta/škole. Ne možete se prijaviti za polaganje direktno putem nas.

ŠTA MOJ REZULTAT ZNAČI?

Nakon polaganja testa dobićete rezultat koji je baziran na Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR). On će prikazati vaš CEFR nivo (A1-C) za svaku vejštinu koja je ocijenjivana. Ukoliko su testirane sve četiri vještine dobićete svoj sveukupno CEFR nivo. Zajedno sa ovim nivoom dobićete i rezultat na skali od 0 do 50 koji pokazuje vaš uspjeh za svaki dio testa.

Pogledajte primjer certifikata

Kako da se pripremim za test?