Međunarodna konferencija “Pogled u budućnost” 

Pokrećemo dijalog između države, obrazovnog sistema i privrede na zapadnom Balkanu.

Prijavite se do 4. decembra

Online magistarski program u podučavanju engleskog jezika

Predavači engleskog jezika, za vas imamo program profesionalnog usavršavanja: postdiplomski studij Univerziteta Southampton i British Council-a.

Saznajte više