7. SEPT–20. OKT | MSURS | BANJA LUKA

12. JULI–25. AUG | UGBIH | SARAJEVO

Ovdje možete da istražite djela koja čine izložbu “Taština malih razlika”, upoznate Graysona Perrya, naučite više o djelima koja su inspirisala ovu izložbu i TV dokumentarnoj seriji koja prati umjetnikov kreativni proces.

Istražite izložbu