Upoznaj Bitsy – malu alatku za pravljenje video igara

U ovoj sesiji Claire Morwood će predstaviti besplatnu web alatku Bitsy i načine kako se koristi u pravljenju jednostavnih video igri. Bitsy je odličan za pravljenje malih narativnih avantura zasnovanih na pixel art estetici, i za njegovo korišTenje nije potrebno iskustvo u programiranju. Dizajniran je tako da ga mogu koristiti svi bez obzira na kom nivou game developmenta se nalaze, uključujući i potpune početnike/ce koji u roku od nekoliko sati mogu napraviti svoju prvu igru. Claire će predstaviti alatku, pružiti uvid u sve opcije korištenja pri pravljenju neke video igre, ali i predstaviti nekoliko igara koje se već godinama unazad prave – ilustrujući kako su drugi koristili Bitsijeve mogućnosti i kako su se suočavali sa ograničenjima.

UPOZNAJTE CLAIRE MORWOOD

Claire je samouka programerka, umjetnica i kreatorka video igara. Ona je jedna od osnivačica „3-Fold Games“ koji je nedavno objavio igru „Before I Forget“. U svom radu, ona zastupa koriščenje „malih alata“ za gejm development i od 2017.godine koristi Bitsy.

Nakon učešća na dva Bitsy Game Jamsa, napisala je novu igru pod nazivom „Tutorial“ i blog-post o njenom nastanku, a koja je sada postala jedan od najčešće korišćenih Bitsy tutorijala. Od tada je vodila nekoliko radionica o Bitsyju tokom kojih promoviše potencijal ovog softvera u eksperimentisanju i njegovu pristupačnost novim kreatorima igara.

Podijelite sadržaj