COLUMNAE: A Past Under Construction (Stupovi: Prošlost u izgradnji) je set nelinearnih tzv. point & click video-igara (koje se igraju samo mišem) – avanturističkih video-igara smještenih u post-apokaliptični steampunk svijet. Priča COLUMNAE dešava se više od sto godina nakon globalne ekološke katastrofe zbog koje je na Zemlji postalo nemoguće disati, a zbog čega su se bogati zaključali u Deus / Bog: zatvoreno rajsko naselje izgrađeno na golemim metalnim stupovima zvanim Columnae / Stupovi. Ispod tih stupova izgrađen je ogroman aparat – Machina – koji automatski crpi podzemne resurse i pumpa ih – kroz cijevi i dotične Stupove – direktno u Deus. Oni nedovoljno bogati za Deus, u pokušaju da izbjegnu smrtonosno okruženje na površini Zemlje, naseljavaju Columnae, gdje žive parazitirajući na resursima koje crpi Machina. Društvo kreirano u Columnama, koje ne samo da se ne može domoći Deusa, nego i odbija saradnju s ljudima koji žive na obližnjim Cliffs / Liticama, okuženo je korupcijom, političkim manipulacijama, borbom za vlast i siromaštvom.

Podijelite sadržaj