7. MART –27. MAJ | MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS | BANJA LUKA

Percepcije prvenstveno ukazuju na paralelne umjetničke prakse iz različitih geografskih, društvenih, kulturoloških i ekonomskih konteksta u kojima umjetnice žive i rade. Pokazalo se da su ženske teme s različitih geografskih područja identične, tj. da se uvijek radi o preispitivanju identiteta, intimnosti, sjećanja, o svakodnevnom iskustvu, društvenim stereotipima, seksualnosti ili slobodi. Takođe, korištenje vlastitog tijela kao umjetničkog medija svuda je podjednako prisutno. Evidentnu razliku, međutim, predstavljaju drugačiji uglovi posmatranja, a potom i drugačiji stavovi, uslovljeni pomenutim kontekstima. 

Izložba u Banjoj Luci nazvana je po djelu jedine umjetnice u kolekciji Muzeja savremene umjetnosti RS Sandre Dukić koja ima izražen feministički stav i djelovanje. Naziv je ujedno i narodna poslovica, Cvijet je najljepši kad je neubran, sa kojom se umjetnica vizuelno duhovito poigrava, želeći da skrene pažnju na radikalnije preispitivanje pozicije žena u društvu. Poslovica sadrži i određene društvene i kulturološke karakteristike, koje zajedno sa društveno-istorijskim okvirom mogu biti polazna tačka za istraživanje rodnih odnosa ovog podneblja. Kustosica izložbe, Lana Pilipović je odlučila koncepcijski podijeliti izložbu u četiri segmenta, i to: Refleksija, Izloženost, Rodna tijela i Duh. Ovi segmenti osmišljeni su tako da odražavaju dijalog umjetnica, sličnosti i razlike umjetničkih koncepata, raznovrsnost ženskog izraza – od intimnih, ličnih stavova do percepcije društva u kojem žive, kao i njihov međusobni odnos.

Na izložbi su bila izložena djela sljedećih umjetnica: Abigail Lane, Anthea Hamilton, Camilla Løw, Celia Hempton, Clare Strand, Elizabeth Price, Gillian Wearing, Helen Chadwick, Laura Aldridge, Lubaina Himid, Madame Yevonde, Rachel Whiteread, Sarah Lucas, Tracy Emin, Margareta Kern, Sandra Dukić, Nives Kavurić Kurtović, Irma Markulin, Marija Dragojlović, Svjetlana Salić Mitrović, Kosa Bokšan,Vesna Perunović, Lala Raščić, Borjana Mrđa, Biljana Gavranović, Kata Mijatović.

Podijelite sadržaj