Govornik: Richard Layzell

Trajanje: 3 sata

Maksimalan broj učesnika: 15

Tokom ove radionice, umjetnik Richard Layzell je predstavio mnoge ideje vezane za umjetnost i ekologiju, u svojoj umjetničkoj praksi i van nje, uključujući intervjue sa osnivačem Islamske fondacije za ekologiju Fazlun Khalidom i australijskom prirodnjakinjom/kompozitorkom Hollis Taylor. Također će govoriti o porijeklu eko-aktivizma u djelima i filozofiji Arne Naess, o ideji „dekolonizacije pejzaža“, kao i o nastanku pokreta Extinction Rebellion u Velikoj Britaniji.

Zatim će preći na otvorenu diskusiju tokom koje ćete biti pozvani da podijelite svoje ideje i odgovore, kao i na aktivnu radionicu i rad u manjim grupama. Od učesnika će se tražiti da razviju kreativnu ekološku akciju/provokaciju koja se može podijeliti sa ostalim online grupama. Ovo može da bude u bilo kojoj formi koju zajedno izaberete. Može da bude usmeni manifest, nekakva radnja ili fizički proces stvaranja. Radionicu ćemo završiti tako što ćemo se obavezati po pitanju toga kako svako za sebe planira da u budućnosti nastavi ovaj posao od suštinskog značaja.

Richard Layzell je umjetnik baziran u Londonu. Trenutno drži kurs likovne umjetnosti za osnovne studije na Univerzitetu umjetnosti u Londonu (University of the Arts London – UAL) i vrlo je iskusan facilitator koji redovno drži radionice sa ljudima raznih uzrasta i sposobnosti. Njegov trenutni ekološki projekat The Naming poprima formu filmova, fotografije, performansa, pisanja, grafika i javnih intervencija. Kao živo djelo prikazano je u Kanadi, Londonu, Australiji, Koreji, Grčkoj i širom Velike Britanije. Često radi sa fiktivnim saradnikom, trenutno Kino Paxton. Izlagao je u većini vodećih javnih galerija i muzejima u Velikoj Britaniji, uključujući Tate Britain, Naučni muzej, Whitechapel i Serpentine Galleries, a trenutno je kreativni ekolog u rezidenciji u LUX-u.

Podijelite sadržaj