Uz podršku British Councila i Komisije za obrazovanje za stručno obrazovanje Tajlandskog Ministarstva prosvjete (OVEC), Grŵp Llandrillo Menai, grupa koledža u Velsu je razvila novi pristup i nastavni plan i program za preduzetništvo za stručno obrazovanje na Tajlandu 2016. godine. Sada je u toku pilotiranje ovog novog pristupa i plana i programa na koledžima u Tajlandu.

Radimo sa još dva koledža u Velikoj Britaniji, Jugoistočnim regionalnim koledžom u Sjevernoj Irskoj i Regionalnim koledžom u Hertfordshireu u Engleskoj. Zajedno mi pružamo mentorsku podršku koledžima na Tajlandu, budući da primjenjuju novi program, a kroz ovaj proces gradimo i samodrživa partnerstva između britanskih i tajlandskih institucija.

Rana indikacija uspjeha projekta i obećavajući znak za budućnost je naš nedavni uspjeh na Nacionalnom takmičenju za preduzetničke edukacije u Glasgowu u septembru, gdje smo dobili nagradu u kategoriji Dodatno obrazovanje Team Enterprise. Nagrada prepoznaje "tim osoblja koji pruža izuzetno obrazovanje o preduzetništvu i kompanijama unutar ili van nastavnog plana i programa".

Fokus projekta

Naši tajlandski partneri nastojali su da ojačaju tajlandsku ekonomiju kroz stvaranje više malih kompanija i unapređenje preduzetničkih vještina i razmišljanja kod učenika kako bi zadovoljili potrebe tržišta rada malih i srednjih kompanija.

Kako bi ovo podržali, kreirali smo projekat koji ima za cilj:

 • razviti program učenja koji bi mogao da bude osnova za integraciju obrazovanja preduzetništva u tajlandski program stručnog obrazovanja i obuke
 • dizajnirati i olakšati aktivnosti stručnog usavršavanja za nastavnike i inkubatorske (start-up) menadžere koji rade na koledžima širom Tajlanda
 • obezbijediti preporuke za dalju implementaciju.

Kako to realizujemo

Projekat se fokusira na sljedeće ključne aktivnosti:

 • istraživanje terena sa tajlandskim zainteresovanim stranama uključujući političare, preduzetnike, intuicione lidere i edukatore, postdiplomske studente i učenike iz stručnih škola i programa obuka
 • identifikacija i obimno mapiranje postojećih programa za učenje akreditovanih kompanija u Velikoj Britaniji protiv prioriteta vlade Tajlanda, potreba koledža i tematskih vodiča za kompanije i preduzetništvo u Velikoj Britaniji (2012)
 • razvoj idućeg nivoa nastavnog plana za preduzetništvo, koji se sastoji od tri modula: Razmišljanje; Motivacija; Poslovno planiranje i modeli
 • akcione radionice za učenje kako bi se osigurala adekvatnost/podobnost sa ključnim tajlandskim edukatorima u polju preduzetništva i kompanija
 • organizacija i realizacija četverodnevnog programa za 30 edukatora koji rade širom Tajlanda
 • obezbjeđivanje mentorske podrške za pet kolega u Tajlandu kako bi dizajnirali visokokvalitetne nastavne materijale i razvili partnerstva.

Kroz ovaj program, identifikovali smo ključna područja dobre prakse kako bi informisali o našem radu:

 • multi-perspektivna konsultacija: kreativno prikupljanje mišljenja zainteresovanih strana kako bi se osiguralo da različiti glasovi informišu naš rad
 • robusan pristup: sistematsko mapiranje prioriteta tajlandske politike prema 51 akreditovanim programima u Velikoj Britaniji i VB QAA vodstvo
 • saradnja: saglasnost o novom planu i programu na strateškim i praktičnim nivoima, obezbeđivanje programskog sadržaja, strukture i dostave pristupa za svrhu
 • stručni razvoj za preduzetnike: radionice i mentorstvo bazirane na informacijama od strane istraživača i priznatih međunarodnih lidera u uvođenju inovativnih pedagogija.

Razvijanje tema o obrazovanju u oblasti kompanija i preduzetništva 

Kroz naš program prilagođavali smo ključne teme o kompanijama i preduzetništvu za stručno i edukativno obrazovanje na Tajlandu iz VB QAA Vodiča. One su sada usvojene od strane OVEC-a u okviru politike tajlandske vlade za podršku preduzetništva kod učenika i studenata.

Ove teme su:

 • kreativnost
 • prepoznavanje i razvoj prilike/prilika
 • predstavljanje donošenja odluka
 • izgradnja ideja kroz timski rad
 • refleksija
 • interpersonalne vještine.

Razvijanje novog preduzetničkog programa

Pored toga, razvili smo i integrisani program učenja koji omogućava prepoznavanje i akreditaciju za poslovni način razmišljanja i motivaciju pri učenju (koje ranije nije postojalo), uz dodavanje vrijednosti uspostavljenim praksama obrazovanja za poslovno planiranje.

Nove saradnje

Uspostavili smo saradnju između partnerskih projekata u Velikoj Britaniji i Tajlandu na više nivoa. Formalna institucionalna saradnja je uspjevala između daljeg obrazovanja u Velikoj Britaniji i koledža za stručno obrazovanje u Tajlandu. Tajlandski koledži pružaju vršnjačku podršku novim mrežama u zemlji, dok koledži u Velikoj Britaniji sarađuju sa stručnim konsultantskim organizacijama iz trećeg sektora kako bi pružili kvalitetnu i pouzdanu podršku tajlandskim partnerskim koledžima.

Naš uticaj do sada

Evaluacija projekata do sada je ukazala na bitan uticaj, uključujući:

 • Promjene u političkom smjeru na Tajlandu: OVEC je usvojila šest novih podloga za stručno obrazovanje i obuku, pružajući okvir za doslijedan i održiv pristup obrazovanju preduzetništva.
 • Razvoj osoblja: 30 edukatora učestvovalo je u programu profesionalnog razvoja koji je pružio podršku znanja i praktičnih alata za podršku preduzetničkog razvoja učenika; učesnici su prijavili veće povjerenje u svoje sposobnosti da angažiraju i omogućavaju učenicima i kolegama da prihvate program rada svojih institucija, a timovi nastavnika, rukovodioca inkubacionog centra i direktora iz pet odabranih koledža koristili su dodatnu mentorsku podršku.
 • Promjena nastavnog plana i programa: novi plan je trenutno pilotiran u pet koledža.
 • Institucionalna posvećenost: direktori iz svakog od pet koledža obećali su da će podržati implementaciju novog nastavnog plana i programa i razvoja partnerstva.

Za partnerske projekte iz Velike Britanije koristili smo poboljšani međunarodni profil, nova i jača partnerstva i poboljšan razvoj osoblja. Kao međunarodni projekat, efekti širenja horizonta, iskustva pristupa jedne kulture radu, izgradnje novih timova i inspirisanja razvoja stručnosti u obrazovanju u preduzeću će na kraju imati koristi našim učenicima.

Budući ciljevi

Naši planovi su da nastavimo pružati mentorsku podršku našim tajlandskim partnerima. Predviđamo da će ovi koledži postati regionalni šampioni, nastaviti podržavati druge institucije da uvedu novi nastavni plan i program i unaprijede svoje poslovne aktivnosti.

U toku su diskusije kako bi se podržala zajednička nagrada i kontinuirano profesionalno usavršavanje.

Da biste saznali više o našem projektu, molimo kontaktirajte bilo koji od sljedećih članova tima:

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) | Christine Evans, direktorica odjela za komercijalne operacije

Hertford regionalni koledž | Nicola Pittman, projekt menadžer

Jugoistočni regionalni koledž (SERC) | Kieran McKenna, direktor odjela za kompanije i preduzetništvo