Drugi u nizu primjera dobre prakse iz Evropske fondacije za obuku (ETF) bavi se programom obuke u Jermeniji koji podržava žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje kako bi stekle znanje, vještine i strukture podrške za pokretanje sopstvenog biznisa ili zapošljavanje.

U mnogim zemljama, žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u radnoj snazi. Iako preduzetništvo može biti efikasan način pomoći ženama da pronađu zaposlenje i steknu finansijsku nezavisnost, nedostatak pristupa obrazovanju, obuci, finansiranju, mjerama podrške za poslovanje i mentorima čini preduzetništvo izazovom za njih.

U okviru svog rada na razumijevanju situacije ženskog preduzetništva u graničnim zemljama Evrope, ETF identifikuje primjere dobre prakse u oblasti ženskog preduzetništva kako bi ih dijelili sa pružaocima obuke i donosiocima politike.

Jedan od primjera je program unapređenja rodne ravnopravnosti i prava preživjelih rodno zasnovanog nasilja u Armeniji. Ovaj inovativni program obuke pruža stručnu obuku ženama koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, omogućavajući im da planiraju, organizuju, finansiraju i upravljaju vlastitim malim preduzećima.

Iako su mnoge žene u Jermeniji visoko obrazovane, prisustvo tradicionalnih muško-ženskih uloga, zajedno sa nedostatkom brige o djeci i fleksibilnim uslovima rada, ograničava ekonomske mogućnosti žena. Porodično nasilje nad ženama je takođe široko rasprostranjeno.

Programom koji finansira nevladina organizacija "Bliskoistočna Fondacija" i isporučuje u saradnji sa Privrednom komorom Gegharkunik, program radi na osnaživanju kroz mogućnosti zapošljavanja, žena koje su preživjele nasilje.

Hasmik Khachatryan je jedna od žena koje su imale korist od programa podrške. Nakon dugogodišnjeg nasilja i psihološkog zlostavljanja od strane bivšeg muža, Hasmik je pobjegla sa svoje dvoje djece u glavni grad Erevan.

U sklopu njene rehabilitacije izabrana je da učestvuje u programu i ovdje je naučila vještine koje su joj bile potrebne kako bi uspjela pokrenuti svoju malu pekaru, specijaliziranu za tradicionalne baklave iz regije Gava.

Hasmik vjeruje da joj vještine koje je stekla kroz ovaj program nisu od pomoći samo u poslu, nego i u drugim aspektima života. "Postala sam dovoljno samouvjerena da pokrenem ovaj poduhvat i steknem finansijsku nezavisnost", kaže ona. "Moj san je sada da dalje razvijam pekaru. Pretpostavljam da mnoge žene ovdje rade, kao i ja, kojima stvarno treba posao. Zamišljam veliki prostor i puno zadovoljnih kupaca!"

Preko 160 žena koje su preživjele porodično nasilje, kao što je i Hasmik, su učestvovale u programu, a njih 130 je razvilo svoje poslovne planove. Još 50 je dobilo sredstva za podršku poslovanja.

Vanjski linkovi