Portal za izvrsnost Educational and Training fondacije je značajna kolekcija resursa za nastavnike i edukatore iz različitih polja djelovanja. Dio portala koji se bavi edukacijom o kompanijama pruža vrijedne uvide i praktične resurse za izgradnju uspješnog plan i programa za predmete koji se bave kompanijama i preduzetništvom.

Linkovi koji vam mogu pomoći:

Preuzmite buklet o kompanijama.

Potražite pomoć za kontekstualizaciju vašeg predmeta ili strukovne oblasti i uključivanjem specifičnih aktivnosti i scenarija.

Preuzmite materijale za podršku ključnim preduzetničkim aktivnostima, uključujući pravljenje terena, ispunjavanje izazova kao što su: kupovina resursa, planiranje projekata i razumijevanje i upravljanje rizikom.