Aktuelni globalni trendovi zapošljavanja predskazuju neizvjesnu budućnost za današnje mlade ljude. Prema UN-ovim ciljevima za održivi razvoj, oko 75 miliona mladih je trenutno nezaposleno širom svijeta, a do 2030. godine treba da se stvori 470 miliona novih radnih mjesta kako bi se omogućilo zapošljavanje rastuće globalne radne snage.

Pitanje koje su nas svi pitali kada smo bili djeca - "šta želiš da budeš kad odrasteš?" - uskoro bi se vrlo lako moglo zamjeniti sa: "kako ćeš naći posao kada odrasteš?".

Sticanje stvarnih vještina za zapošljavanje

Mi iz "Nauči čovjeka da peca", nevladine organizacije iz Velike Britanije, pokušavamo da preokrenemo nezaposlenost mladih tako što ćemo pružiti prilike učenicima da steknu vještine koje im trebaju ne samo da se zaposle, već i stvaraju nova radna mjesta.

Naši programi podržavaju škole širom svjeta kako bi započeli biznis pod vodstvom učenika, koji omogućavaju učenicima da steknu esencijalne vještine 21. vijeka, dok stvaraju sredstva za podršku školama. U 2016. godini, naše kompanije po vodstvom učenika ostvarila su prosječan neto prihod od 780 dolara. Ali, možda je još važnije da su ove kompanije upoznale učenike sa mogućnošću različitih puteva u zapošljavanje, kao što je preduzetništvo.

Naš program pruža školama model kako da planiraju, započnu i razvijaju posao pod vodstvom učenika. Model je prilagodljiv i dovoljno fleksibilan da se koristi u bilo kojoj zemlji i za bilo koji posao, od biljke u Nigeriji do bankarske zadruge u Peruu. Sa besplatnim vodičima i obukom kroz program, nastavnici mogu da vode svoje učenike da uspostavljaju preduzeća koja odgovaraju njihovoj starosti i interesima, kao i lokalnim resursima i ekonomijama.

Šta kompanije koje vode učenici mogu pružiti samim učenicima

Iako nijedna kompanija pod vodstvom učenika nije ista, svim učenicima je pružena priliku da razviju vještine koje im trebaju da uspiju u radu i životu. Evo pet ključnih vještina koje učenici mogu dobiti iz ovog iskustva:

Timski rad

Učenici obavljaju različite uloge i imaju različite odgovornosti. Učenici na liderskoj poziciji uče kako da motivišu svoj tim. Drugi nauče kako da sarađuju sa vršnjacima izvan njihovog razreda ili grupe prijatelja kako bi stvorili jak tim. Timski rad takođe znači donošenje odluka kao grupa i korišćenje snage svake osobe za prevazilaženje izazova.

Komunikacija

Od bavljenja lokalnim kupcima do pokretanja poslovne ideje, učenici-preduzetnici uče kako da komuniciraju profesionalno i samouvjereno. Učenici uče o istraživanju tržišta i marketinške vještine kako bi efikasno dostigli ciljanu publiku. Neki od njih takođe treba da prezentuju svoje poslovanje panelu nastavnika i možda čak imaju priliku i da svoje poslovanje prezentuju na međunarodnim konferencijama.

Rješavanje problema

Firme koje vode učenici podstiču učenike da koriste kritičko razmišljanje i kreativnost kada se suoče sa izazovima. Sposobnost da razmišljanju kritički pomaže učenicima da pristupe novim informacijama ili poslovnim problemima puni samopouzdanja. Učenici takođe uče kako da pretvore izazove u prilike kako bi ojačali svoje poslovanje.

Postavljanje ciljeva

Učenici uče kako da postavljaju i postižu ciljeve izložene u svojim poslovnim planovima i vide uspjeh kao putovanje, a ne završnu igru. Učenjem kako da upravljaju i postignu svoje poslovne ciljeve, oni mogu proširiti ovu perspektivu u svoj lični život, porodicu i širu zajednicu. Neki učenici započinju sopstveni biznis, poboljšavaju svoj život i pružaju mogućnost zapošljavanja drugima.

Finansijska svijest

Budžetiranje, bankarstvo i računovodstvo: sve suštinske vještine, bez obzira da li ste u poslovnom svijetu ili ne. Poslove koje vode učenici daju im stvarni kontekst za njihove akademske studije i pomažu nastavnicima da svoje pouke iznesu izvan učionice.

Učenici podstiču poslovanje u akciji

Kada je Sharom bio učenik na koledžu Makai Memorial u Ugandi, on je bio rukovodilac projekta za školska preduzeća koji je započeo takmičenjem Školski izazov. To je izazvalo Sharamovo interesovanje za preduzetništvo i motivisalo ga da osnuje sopstveni biznis. "Učestvovanje u školskom izazovu dalo mi je praktične vještine, kao i sa marketinškim,  računovodstvenim i vještinama planiranja koje su bile toliko važne u stvaranju sopstvenog biznisa", kaže Sharom. Danas koristi svoj profit da zaposli još jednu osobu i izdržava svoju porodicu. On i dalje pomaže u Makaiu, mentorišući učenike u školskom biznisu.

Dobra zemlja, ekološko preduzeće za pravljenje ručnih radova kojim rukovode učenici u Indiji, u školi Choithram, primilo je nagradu School Enterprise Challenge People Award za 2016. godinu. U svom završnom izveštaju o poslovanju, tim je opisao kako su naučili nove vještine vodstva i timskog rada. Youtee, učenik 12. razreda, rekao je: "Nikada nisam razmišljala da sam toliko talentovana za prodaju", a sada razmišlja o studiranju biznisa na univerzitetu. 

Vanjski linkovi