Dugald Craig, Izvršni direktor Partnerstva koledža, opisuje kako ovaj zanimljivi evropski program olakšava saradnju pružateljima obuke i malih kompanija, omogućava im razvoj kvalitetnih učeničkih praksi.

Učenička praksa je posebno uspješan oblik učenja na radnom mjestu, kombinuje osposobljavanje na radnom mjestu s obrazovanjem u koledžu ili školi: na radnom mjestu se stiče vrijedno praktično iskustvo i razvijaju neophodne vještine, koje dopunjuju teorija i dodatne praktične vještina koje se stiču kroz obrazovanje.

SVRHA

SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education and Small and Medium Enterprises/ Podrška ogranizovanju prakse kroz saradnju institucija za visoko strukovno obrazovanje s malim i srednjim preduzećima) je projekat međunarodne saradnje koji vodi EURASHE  (European Association of Institutions in Higher Education / Evropsko udruženje institucija u visokom obrazovanju) a uključuje partnere iz Austrije, Češke, Francuske, Litvanije, Malte, Portugala, Srbije, Slovenije i Škotske. Finansira se iz programa Erasmus + za podršku reformama politike.)

 Ovaj dio programa Erasmus+ ima za cilj:

  • u okviru malih i srednjih preduzeća (MSP - organizacije s 250 ili manje zaposlenih) podići svijest o prednostima angažovanja pripravnika iz obrazovnih institucija smanjiti prepreke saradnji obrazovnih institucija s malim i srednjim preduzećima 
  • uspostaviti redovniju i strukturiranu saradnju između krovnih organizacija za visoko strukovno obrazovanje i napredno strukovnog obrazovanje i osposobljavanje (kao što su EURASHE i više od 60 njenih udruženja članova i mreža širom Evrope i Azije) i organizacija koje predstavljaju mala i srednja preduzeća.  

Motivacija za pokretanje projekta proizašla je iz brojnih istraživanja koja su ukazala na potencijal strukovne prakse u prevazilaženju neusklađenosti vještina potrebnih industriji i nezaposlenosti mladih u Evropi. Aktivnosti i rezultati projekta usklađeni su s drugim inicijativama Evropske unije - kao što je EAfA (European Alliance for Apprenticeships / Evropski savez za strukovne prakse) - koje nastoje podići kvalitet, ponudu, imidž i mobilnost strukovne prakse u Evropi kroz obaveze država i dobrovoljno učešće zainteresovanih strana.

Okupiti evropske stručnjake koji bi proizveli smjernice

Projekat SAPS bavi se tim preprekama kroz dvostruki pristup: okuplja evropske stručnjake za upravljanje strukovne prakse koji razvijaju nastavni materijal za učenje s malim i srednjim poduzećima, istovremeno rješavajući potrebu za poboljšanim procedurama koje bi u obrazovnim ustanovama potakle otvoreniji stav prema strukovnoj praksi. Rezultati uključuju skup brošura na češkom, engleskom, francuskom, njemačkom, litvanskom, portugalskom, srpskom i slovenskom jeziku koje:

  • olakšavaju i pojednostavljuju saradnju malih i srednjih poduzeća s obrazovnim institucijama
  • pokazuju vrijednosti strukovne prakse nude savjete o zapošljavanju i mentorstvu šegrta/pripravnika.

Brošure dopunjuje Priručnik za kvalitetnu strukovnu praksu - sa smjernicama za obrazovne ustanove i mala i srednja poduzeća o temama koje uključuju: 

  • upravljanje i strategiju
  • poduku i učenje 
  • operacije. 

Priručnik ističe zajedničke procese, kriterije i zahtjeve, te uključuje praktične alate kao što su kontrolni popisi i obrasci.

Doprijeti do MiSP-a

Završna faza projekta fokusira se na promociju prednosti strukovne prakse za mala i srednja preduzeća i nastoji se pozabaviti prevazilaženjem postojećih prepreka koje podrivaju atraktivnost strukovne prakse u deset zemalja uključenih u projekat.

Vanjski linkovi