Iako postoje razlike između modernih stručnih praksi u Škotskoj i onih koje se organizuju u ostatku Velike Britanije, ključ uspjeha je i dalje u partnerstvu poslodavaca i obrazovnih institucija. U ovom tekstu, koledž iz Glazgova govori o svojoj saradnji sa trajekt prevoznikom kako bi osigurao dugoročni uspjeh. 

Glavna tema strategije koledža iz Glazgova jeste njen model akademije. Ovaj model prepoznaje potrebu za usklađivanjem obrazovnih programa i potreba poslodavaca. Uloga modela je da osigura da nastavni program koledža bude fokusiran na vještine i znanja koja su poslodavcima potrebna i da pomaže učenicima da se zaposle.

Istraživanja Odbora za obuku trgovačke flote i Sindikata željezničkog i primorskog transporta iz 2014. godine su ukazala na problem sve starije radne snage na britanskim brodovima. Kompanija CalMac je ovo identifikovala kao prepreku kada je u pitanju njen dalji rast i razvoj i pokrenula saradnju sa koledžom kako bi je zajedno prevazišli i obezbijedili pristup kvalifikovanim zaposlenima. 

Koledž je jedina obrazovna instucija u Škotskoj koja može da pruži obrazovanje u oblasti pomorstva i ugostiteljstva na jednom mjestu što je ispunilo potrebe CalMac-a kada su u pitanju troškovi ovakvog programa obuke. Program je prvi svoje vrste u Škotskoj i ujedno povećava nivo pomorskih vještina mladih, ali i veličinu kvalifikovane radne snage.

Donald Mekilop, jedan od menadžera u CalMac-u je rekao "... ovi programi predstavljaju odličan dodatak postojećim programima obuke koje organizujemo za mlade".

Kroz ovu saradnju koledž i CalMac su osigurali kombinaciju teorije i prakse koja zadovoljava potrebe kompanije, a sa druge strane akcenat je stavljen na posvećenost napretku i razvoju učenika. Program takođe pruža i jedinstven sklop učenja teorije i praktičnog pomorskog iskustva, sa posmatračima koji odlaze na brodove kako bi vidjeli učenike na praksi u svom radnom okruženju. Učenici stiču različita akademska i strukovna znanja i vještine koje im pomažu da se usmjere ka određenoj karijeri i steknu dodatno iskustvo.

Kao rezultat ovog projekta, CalMac dobija stručne i motivisane zaposlene koji su prošli kroz program obuke u Škotskoj. Sa rastom popularnosti brodova za krstarenje, flote čarter brodova i trajekata koji plove obalom Velike Britaniji predstavljaju veoma važnu nišu za industriju u rastu.

* Moderne stručne prakse postoje samo u Škotskoj, ali su ekvivalent praksama koje postoje u ostalim dijelovima Velike Britanije. 

Vanjski linkovi