Izvadak iz biltena InTuition Društva za obrazovanje i strukovnu obuku (Society for Education and Training): dio izveštaja Nacionalne fondacije za istraživanje u obrazovanju (National Foundation for Educational Research) ističe kako bi tehničko i strukovno obrazovanje trebalo izgledati, i kako ga se može razumjeti i primijeniti. Šta iz toga možemo naučiti?

Značaj strukovnog obrazovanja je tema mnogih tekstova u skorije vreme. Organizacije kao što su Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Udruženje koledža (AoC) dugo su zagovarale unapređenja u ovoj važnoj oblasti obrazovanja, naglašavajući rizik koji njeno zapostavljanje predstavlja po britansku produktivnost i konkurentnost na globalnom nivou.

Međutim, način organizacije tehničkog obrazovanja i dalje je stvar debate. Do sada se samo mali broj istraživanja bavio njegovom organizacionom formom, i postoji tendencija da se tehničko obrazovanje definiše u okviru šireg konteksta strukovnog obrazovanja, a ne kao zasebna oblast.

ŠTA JE KLJUČ DOBROG UČENJA I PREDAVANJA?

Izveštaj Nacionalne fondacije za istraživanje u obrazovanju (NFER) pod nazivom "Pregled tehničkog obrazovanja" koji je objavljen krajem 2015. godine istražuje šta je ključ dobrog učenja i predavanja u ovoj oblasti i naglašava nekoliko ključnih faktora. Prema izvještaju, kvalitetno strukovno obrazovanje ima iste ključne karakteristike kao i ostale forme kvalitetnog predavanja i učenja. Ono, između ostalog, mora obuhvatiti stimulativno i svrsishodno učenje, kulturu revnosti i postignuća, okruženje pogodno za učenje, odgovarajuća podršku učenju, te  interaktivan pristup nastavi. Pored inovativnog pristupa nastavi, predavači moraju dobro poznavati svoj predmet i vjerovati u svoju sposobnost da učenicima prenesu znanje.

Međutim, najvažnije je postavljanje učenja i predavanja u kontekst oblasti rada na koju se sam kurs koncentriše. Ovo znači da sadržaj kursa i pristup predavača moraju podržati rekontekstualizaciju učenja u odabranom polju rada. Studija takođe navodi da strukovno obrazovanje zahtijeva sekvencijalni pristup učenju kako bi se učenicima omogućilo lakše procesiranje informacije. Učenici su imali najviše koristi kada su im predavali ljudi koji su kombinovali profesionalnu i pedagošku stručnost u svakodnevnom okruženju datog sektora.

MODEL

Sa ovim u vidu, NFER je razvio model prikazan kao slojeviti kružni dijagram (pogledati link ispod) koji pokazuje kako se nastava i učenje u tehničkom obrazovanju mogu bolje shvatiti i primijeniti. U centru je učenik, kao glavni primalac i korisnik predavanja i učenja. Naredni prsten prikazuje karakteristike i prednosti kvalitetnog učenja uopšte, koje se stiču tokom srednješkolskog obrazovanja da bi se u kasnijem stadijumu obezbijedio napredak ka specijalizovanom strukovnom obrazovanju. Ovo podrazumijeva personalizovan i fleksibilan pristup učenju, korištenje inovativnih pristupe, uspostavljanje dobrog odnosa između učenika i predavača, kao i svrsishodno i stimulativno okruženje. Spoljni slojevi predstavljaju karakteristike tehničkog i strukovnog obrazovanja, i predstavljaju pojmove kao što su ispunjavanje različitih potreba učenika, pristup materijalima i opremi standardnim u datoj industriji, kontekstualizacija, sekvencijalni pristup učenju, razmjena iskustva kao i uključenost poslodavca. Učenici bi trebali jasno uočiti kako nastavni program utječe na razvoj vještina koje su im potrebne za buduće radno mesto i kakvi im se putevi otvaraju ka učenju višeg nivoa.

RAZMJENA ISKUSTVA

Izvještaj u zaključku navodi da su koledži, kao jedan od glavnih pružalaca tehničkog obrazovanja, u najboljoj poziciji za razvoj tog vida obrazovanja. Kako bi se to postiglo, Udruženje koledža bi trebalo kroz reviziju svojih članova spoznati njihove kapacitete i mogućnosti za pružanje tehničkog obrazovanja na 3, 4, i 5. stepenu te podsticati razmjenu dobrih primjera iz prakse u ovoj oblasti. Ova organizacija bi takođe trebala povesti diskusiju o stalnom profesionalnom razvoju zaposlenih kako bi oni ostali u toku sa najnovijim otkrićima i vještinama iz svojih oblasti. Izveštaj dalje navodi: „Izuzetno je važno da se nastavnicima i predavačima i/ili institucijama omogući vrijeme za izgradnju i  redovno održavanje odnosa s poslodavcima i institucijama datog sektora. Ovo nastavnicima i predavačima omogućava da budu dio zajednice u kojoj pedagogija odgovara potrebama radnog mjesta." Postoji i potreba za razvojem detaljnijeg shvatanja nastave i učenja u tehničkom obrazovanju da bi se sektor obrazovanja podstakao da se „suoči sa sve većim izazovima tehničkog obrazovanja".

Tami McCrone, viši rukovodilac za istraživanja u Nacionalnoj fondaciji za istraživanje u obrazovanju i jedan od autora ovog Izvještaja.

Udruženje koledža je od Nacionalne fondacije za istraživanje (NFER) zatražilo da uradi brz pregled literature kako bi se utvrdile ključne karakteristike i elementi nastave i učenja u strukovnom obrazovanju. Ovaj pregled na malom uzorku urađenje u periodu između jula i septembra 2015. godine.

Vanjski linkovi