Iznenadilo bi vas u kojoj su mjeri izazovi s kojima se susreću britanske strukovne škole, koledži, univerziteti i nastavnici slični izazovima s kojima se susreću naše kolege sa Zapadnog Balkana.

U proteklih nekoliko godina britanski koledži prolaze kroz period intenzivnih promjena; podvrgnuti su stalnom restruktuiranju i znatnom smanjenju budžeta. Ti problemi se ne javljaju samo u Velikoj Britaniji, nego u cijelom svijetu.

Razgovaramo sa Johnom Mauntfordom, direktorom za međunarodnu saradnju britanskog Udruženja koledža. John, sa preko 20 godina iskustva u ovoj oblasti, ima jedinstven ugao gledanja na ove probleme, te govori o tome kako ih je moguće prevazići. 

KAKO SU SE BRITANSKI KOLEDŽI SUOČILI S OVIM PROMJENAMA?

Izgleda da je promjena, ironično, jedina konstanta savremenog doba. Britanski koledži su se morali suočiti sa stalnim promjenama unutrašnje politike i strategija finansiranja. Međutim, naš sektor je te izazove uvijek spremno dočekivao. Mi smo sektor iskovan na promjenama, što je rezultovalo brzim prilagođavanjem koledža na promjene pravila. Na institucionalnom nivou, naš model nezavisne uprave koledžima omogućava pragmatičnu i fleksibilnu reakciju na promjene. Taj model podrazumijeva preduzetnički duh i sposobnost prilagođavanja baziranu na osjećaju odgovornosti i dužnosti javnog sektora. Takav je model veoma koristan pri razvoju inovativnih rješenja za stalno promjenljive potrebe tržišta.

KOLIKO JE PRI TOME VAŽNA SARADNJA S PARTNERIMA IZ DRUGIH ZEMALJA?

Rad s inostranim partnerima veoma je važan dio funkcionisanja ovih koledža. Mi učenike obučavamo za uspješno funkcionisanje u vremenu globalizacije, te je stoga važno da im omogućimo sticanje upravo onih vještina koje im pomažu da budu uspješni u međunarodnom okruženju. Međunarodna partnerstva pomažu u pružanju prilika za učenje kroz koje se razvijaju upravo ove vještine. Međunarodna partnerstva takođe omogućavaju razmjenu ideja i iskustava s kolegama iz drugih zemalja, što povećava kvalitet i stručnost kompletnog sektora. Međunarodna saradnja omogućava koledžima da se uključe u šire programe saradnje različitih obrazovnih sistema, kao i blisku saradnju s ostalim britanskim organizacijama tehničkog i strukovnog obrazovnog sektora. 

KAO DIREKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UDRUŽENJA KOLEDŽA, UPOZNATI STE S OPŠTOM SITUACIJOM U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU. ŠTA, PO VAŠEM MIŠLJENJU, BRITANSKE KOLEDŽE ČINI VAŽNIM I POSEBNIM?

Nezavisan, fleksibilan i prilagodljiv model rukovođenja koji im omogućava pravovremenu reakciju na tržišne trendove i potrebe privrede. Naši programi se zasnivaju na standardima koje definiše tržište i kvalifikacijama kojima poslodavci vjeruju. Koledži se čvrsto pridržavaju standarda koji našim učenicima omogućuju da spremno naprave sljedeći korak, bilo da se radi o zaposlenju ili o daljnjem obrazovanju. Koledži veoma blisko sarađuju sa tržišnim i državnim partnerima kako bi svoje objekte opremili najnovijom opremom za obuku učenika, opremom potrebnom  upravo za ona radna mjesta za koja ih i pripremamo. Cijeli sektor je posvećen razvoju stručne radne snage, što rezultira tehničkim stručnjacima koji su obučeni i za rad u učionici. Koledži ne samo da su posvećeni prenošenju stručnih znanja potrebnih na radnom mjestu, nego i vještina potrebnih do kraja života. Što podrazumijeva nastavni program koji obuhvata prenosive, preduzetničke i globalne vještine.

SVJESNI STE DA PODACI O TRŽIŠTU RADA POKAZUJU VISOK NIVO NEZAPOSLENOSTI MLADIH DOK SE  POSLODAVCI ISTOVREMENO ŽALE ZATO ŠTO TEŠKO PRONALAZE PRIMJERENO KVALIFIKOVANE KANDIDATE. KAKO BRITANSKE INSTITUCIJE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRAJU ZADOVOLJITI POSTOJEĆE POTREBE ZA RAZNIM VJEŠTINAMA?

Koledži veoma blisko sarađuju s poslodavcima da bi osigurali nastavne planove i programe koji polaznicima pružaju upravo vještine potrebne tržištu. Ova saradnja se na nivou nastavnog programa može bazirati kroz programe koji  učenje kombinuju sa radnim iskustvom. Dobar primjer je trenutni fokus na stručne prakse. Ova saradnja može biti na sistemskom nivou, uz kvalifikacije i nastavni program koje definišu tržišni standardi, a može biti i na lokalnom i regionalnom nivou, kroz partnerstva s lokalnim preduzetnicima. Pored saradnje s poslodavcima, koledži veoma blisko sarađuju i s drugim institucijama. Uključenost poslodavaca ima veoma važnu ulogu u vođenju jednog koledža, kroz planiranje nastave prilagođene potrebama, i kroz stalne sastanke na kojima se razmatraju potrebe za različitim vještinama. Koledži ne žele samo reagovati na potrebe tržišta, oni se angažuju da na vrijeme shvate i uklope u tržišne trendove. 

BLISKO SARAĐUJETE S VELIKIM BROJEM INOSTRANIH PARTNERA. KOJE TRENDOVE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU PRIMJEĆUJETE U VELIKOJ BRITANIJI I U SVIJETU?

Postoji sve jači trend bliske saradnje institucija strukovnog obrazovanja i tržišta, kroz organizovanje programa prilagođenih potrebama poslodavaca, programa koji polaznicima pružaju vještine potrebne da bi se zaposlili. Ovo prati i smanjena kontrola države nad sektorom strukovnog obrazovanja, što vodi ka nezavisnijem modelu koji institucijama strukovnog obrazovanja omogućava veću fleksibilnost i proaktivan pristup. Rezultat globalizacije je sve veći rast potražnje za transnacionalnim modelima strukovnog obrazovanja koji promoviraju obuku i kvalifikacije koje se mogu primijeniti i u drugim zemljama. Na globalnom nivou postoji i sve veća potražnja za visokim obrazovanjem, kako bi se podržao razvoj privrede zasnovane na znanju, što rezultatira postepenim brisanjem granica između strukovnog i akademskog obrazovanja.

DA LI NAM MOŽETE ISPRIČATI NEKI KONKRETAN PRIMJER POMOĆI KOJE SU MLADIMA PRUŽILI INSPIRATIVNI PROGRAMI KOJE POKREĆU KOLEDŽI?

Ogroman utjecaj koji koledži imaju na život učenika zaista je stalan izvor inspiracije. Veoma mi je teško izdvojiti samo jedan primjer, ali smo prije nekog vremena pokrenuli projekat Evropske unije koji se bavi razmjenom zamisli o pristupima koji pomažu da dopremo do mladih koji trenutno nisu uključeni u obrazovni sistem, nisu zaposleni i ne pohađaju nikakav program obuke. Zaista me iznenadila posvećenost koledža pri radu sa svim članovima zajednice bez obzira na izazove i teškoće s kojima se suočavaju. Lično sam karijeru započeo radom s učenicima koji su tek stigli u Veliku Britaniju sa Kosova; trud koji koledži ulažu da bi novim učenicima pomogli da se uključe u naše zajednice ogromna je inspiracija.

ŠTA VI MISLITE, KAKO NAŠA PLATFORMA „VOCATIONAL EDUCATION EXCHANGE” MOŽE KORISTITI NASTAVNICIMA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU?

Mogućnost da učite i razmjenjujete iskustva s kolegama veoma je važan dio profesionalnog razvoja. Mogućnost da to činite na globalnom nivou, preko British Councila, izuzetno je vrijedna, posebno u modernom svijetu. Strukovno obrazovanje se sve više globalizuje, poslovi za koje spremamo učenike sve su više povezani s potrebama globalnih poslodavaca, tako da je veoma važno da se kroz ovakve platforme i profesionalcima tehničkog i strukovnog obrazovnog sektora omogući razmjena iskustava.