Menadžer nastavnog plana i programa Owen Price pruža nam bitno drugačiju perspektivu kad je riječ o ovim izazovima. On objašnjava na koji su način promjene kojima su podvrgnuti britanski koledži utjecale na njegov posao. Owen zatim nastavlja s objašnjenjem ovih izazova, te predlaže korake za suočavanje s njima.