Da biste u nekom sektoru ostvarili napredak i rast, taj sektor morate najprije razumjeti. Informacije su ključne u konkurentnom sektoru ponude i potražnje kakav je strukovno obrazovanje / zapošljavanje. Razumijevanje tržišta, znanje o tome gdje se otvaraju radna mjesta i gdje vlada najveća potražnja za radnom snagom, omogućava vam da se prilagodite i rastete zajedno s tržištem. Zato ne smijete potcijeniti učinkovito korištenje informacija o tržištu rada (engl. LMI). U ovom članku koledž Leeds City demonstrira značaj ovih informacija za angažman poslodavca.

Kontekst

U svojim nastojanjima da identificira i kvantificira ponudu vještina koje zadovoljava potražnju klijenata, sektor daljnjeg obrazovanja suočava se sa sve većim izazovima.

U uslovima brzih promjena privrednog i društvenog okruženja u kojima djeluje, Leeds City College je svjestan da promjene odnosa u ponudi vještina određuje kupovna moć poslodavaca. Zbog toga je bitno da koledž bude u mogućnosti poslodavcima ponuditi jedinstven paket rješenja za adekvatne vještine i obuku, rješenja koja podržavaju rast i napredak regionalne privrede.

Da bi škola ovo mogla ostvariti, neophodno je da dobro shvati svoj položaj na tržištu vještina, da dobro upozna lokalno tržište rada i da prioritet da potrebama svojih klijenata,  prilagođavajući svoju ponudu osiguranju pozitivnog utjecaja na privredu regije. Ovaj koledž to nastoji postići, između ostalog, tako što informacije o tržištu rada koristi za angažman samih poslodavaca i razvoj svojih poslovnih aktivnosti.

Poslovni razvoj i angažman poslodavca

Iako već ima dobre veze s regionalnim preduzećima, ovaj koledž je svjestan potrebe da i malim i srednjim poduzećima (MSP) pomogne u ostvarenju njihove ambicije rasta, da održi saradnju s mrežom mikro-poduzeća diljem gradskog područja, te da poboljša kvalitet postojećih odnosa s velikim poslodavcima.

U nastojanjima da svoj komercijalni model obuke učine fleksibilnijim, prilagodljivijim, usmjerenijim na potražnju, kao i da podrže sklapanje novih i unapređenje postojećih odnosa koledža s poslodavcima, Odjel za razvoj poslovanja i angažman poslodavaca odnedavno koristi internetski Analyst, sofver Specijalista ekonomskog rasta / Economic Modeling Specialists Intl (EMSI).

Ovaj vlasnički softver pruža vrlo detaljnu analizu promjena koje se predviđaju na tržištu rada u periodu od 2016. do 2022. godine u svim postojećim granama industrije i u pogledu svih zanimanja u Velikoj Britaniji. Informacije o tržištu rada dostupne putem Analysta koriste se za daljnji uspjeh koledža u ispunjavanju zahtjeva privrede i radnih mjesta regije. Škola kroz pružanje relevantnih znanja i vještina pomaže ostvarenju ambicije Partnerstva lokalnih preduzeća regije Leeds / Leeds City Region Local Enterprise Partnership (LEP) da razvije kvalificiranu i produktivnu radnu snagu.

Da bi se informacije o tržišu rada maksimalno iskoristile, Odjel za razvoj poslovanja i angažman poslodavaca sprovodi sveobuhvatan akcioni plan koji osigurava efikasnost korištenja istraživanja u svim vanjskim operacijama cijelog koledža. To podrazumijeva i detaljan akcioni plan koji kolegama navodi kako da te informacije iskoriste za angažovanje poslodavaca u obrazovni proces. Koledž očekuje da će, prateći kretanja u industriji i predviđene promjene u potražnji zanimanja, biti u stanju da podrži srednjoročne i dugoročne poslovne i strategije zapošljavanja, ostvarujući tako veću usklađenost s tržištem rada i planovima industrije.

Korištenje informacija o tržištu rada je ključna komponenta strategije koledža za širi angažman poslodavca, što podrazumijeva primjenu nekoliko ključnih stvari, uključujući:

  • identificiranje poslodavaca koji će svojim angažmanom podržati ciljane aktivnosti koledža (tj. rast industrije i zanimanja, najbrže rastuće grane privrede, godišnja prognoza najtraženijih zanimanja)
  • pružanje informacija  o nivou obrazovanja i demografskom profilu područja grada Leeds, čime koledž poslodavcima pomaže da shvate potencijale buduće radne snage i profil postojećih kvalifikacija na području s kojeg vrše zapošljavanje.

Pripravnički staž

U skladu s obavezom pripravništva (Apprenticeship levy) koja stupa na snagu u aprilu 2017. godine, koledž je svjestan rastuće potrebe da podrži ambicije vlade Velike Britanije da, počevši od 2020. godine, osigura tri miliona pripravničkih stažiranja. Ovaj koledž je u tom smislu razvio robusnu strategiju kojom osigurava podršku ciljevima vlade i ubrzano ažurira pripravnike u ključnim sektorima rasta i zapošljavanja ove regije.

Uz tradicionalne mehanizme angažmana poslodavaca i ciljane marketinške aktivnosti,  informacije o tržištu rada će timovima za angažman poslodavca omogućiti usko povezivanje s postojećim lancem klijenata i uspostavljanje odnosa s novim preduzećima, čime se razvija komunikacija s poslodavcima i podržava program stažiranja. 

Imajući saznanja o prognoziranom porastu potražnje zanimanja i razvoju pojedinih grana industrije, te identificirajući ključne poslodavce u tim sektorima, koledž je u mnogo boljoj poziciji da s poslodavcima pokrene razgovore u pogledu vještina i kvaliteta pripravnika sposobnih da doprinesu razvojnim ambicijama njihovih preduzeća, te da tako poslodavcima pomogne u identifikaciji budućih potreba i pripremi radnih mjesta koja bi se mogla popuniti kroz program Apprenticeships, uzimajući u obzir aspekte kao što su nivo kvalifikacija, dob i lokacija kandidata.