Partneri koledža Belfast Metropolitan su organizacije kao što su Ministarstvo zapošljavanja i učenja SI (Department of Employment and Learning NI) i Deloitte. U ovom videu Deloitte objašnjava kako su se oni uključili u program Assured Skills, obuku koja polaznicima pruža vještine neophodne da bi odmah nakon školovanja zasnovali radni odnos.