Da bi se popunio jaz između vještina potrebnih tržištu i onih koje nudi strukovno obrazovanje, neophodna je saradnja s poslodavcima. U ovom izdanju nam nekoliko institucija objašnjava svoj pristup ovom izazovu.