Cijeli naš nedavno osmišljeni Vodič za angažman poslodavaca ukazuje na mogućnosti i prednosti angažmana poslodavaca u obrazovni proces. Bilo da ste učitelj, uposlenik ili poslodavac, na 70 stranica ovog vodiča sigurno ćete naći nešto čime učenicima možete pružiti bolje šanse da nakon završetka škole stupe u svijet rada.

Vodič za angažman poslodavaca osmislili smo da bi vama i ostalim strukovnim nastavnicima i poslodavcima diljem Zapadnog Balkana pomogli u iznalaženju najboljih rješenja za zajednički rad na daljnjem unapređenju obrazovanja. Napravili smo ovaj praktični vodič da bismo vam pomogli da mladima osigurate znanje i vještine koje odgovaraju budućim potrebama poslodavaca.'

Niste baš uvjereni? – Donosimo kratki adaptirani odlomak iz Vodiča:

ZAŠTO SARAĐIVATI S PRIVREDNICIMA? – PREDNOSTI PARTNERSKOG RADA

Potreba partnerstva strukovnih škola i poslodavaca sasvim je jasna. Da bi škole pomogle mladima da steknu upravo one vještine i znanja koja privrednicima trebaju, škole najprije moraju saznati šta su stvarne potrebe grana privrede za koje školuju kadrove.

Isto tako, ako poslodavci žele osigurati priliv motivisanih i sposobnih mladih ljudi koji mogu doprinijeti razvoju njihovog poslovanja, moraju artikulisati potrebe svoje djelatnosti i prenijeti ih djelatnicima strukovnog obrazovanja, te - da bi se došlo do željenih rezultata - pružiti strukovnim školama podršku na lokalnom i / ili širem planu.

Korist za poslodavca

Poslodavci će imati koristi od jer će tako:

  • predstaviti svoje preduzeće / sektor potencijalnoj, budućoj radnoj snazi
  • privući učenike da se prijave za praksu / pripravništvo / posao.

Korist za škole

Saradnja s privrednicima osigurava:

  • relevantne i realne primjere i nastavne aktivnosti / zadatke 
  • podršku lokalne privrede i bolji status škole u okviru zajednice.

Korist za zaposlenike

Strukovni nastavnici i drugi predstavnici škola imaće koristi od:

• motivacije koju pružaju upoznavanje s lokalnim preduzećima i angažman poslodavaca u obrazovnom procesu

• osjećaja vrijednosti kroz saznanje da se njihov rad smatra relevantnim.

Korist za učenike

Najvažnija od svega je ipak eventualna korist za same učenike. Angažman poslodavaca  može:

  • stvoriti mogućnost za razvoj poduzetničkih vještina
  • pomoći u sticanju vještina i znanja koja učenicima pomažu da se zaposle 
  • učenje učiniti zabavnijim i zanimljivijim.

Ovaj vodič smo proizveli uz podršku Foreign & Commonwealth Office / Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije, a u okviru projekta 'Angažman poslodavaca i Reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Zapadnog Balkana'.