Paul McGarrigle iz North West Regional Collegea u Sjevernoj Irskoj kreirao je fantastičan Program strukovnog osposobljavanja i Dnevnik učeničkog napretka, omogućivši tako jasan vodič za praćenje i usmjeravanje strukovnog osposobljavanja svakog učenika.

Prvi od ova dva resursa, obimni (53 strane) Program strukovnog osposobljavanja, Paul je kreirao na osnovu najnovijih standarda i smjernica City and Guildsa.

Drugi resurs je prateći dokument ovog Programa: plan rada koji inspektorima omogućava praćenje napretka učenika tokom stjecanja strukovne kvalifikacije na britanskom Nivou 2, s naglaskom na ključne nastavne jedinice i ljude. 

Kompletni resursi: Program strukovnog osposobljavanja i Dnevnik napretka učenika možete preuzeti besplatno: u nastavku!

Što očekivati od Programa strukovnog osposobljavanja 

Program strukovnog osposobljavanja osmišljen je tako da nastavnicima omogući da za svakog učenika naprave sveobuhvatan program osposobljavanja. Program je podijeljen u tri glavne kategorije. Ovo su ukupni ciljevi i očekivani rezultati:

1. Planiranje karijere i izrada prijava za posao

Cilj ove nastavne jedinice je učeniku pomoći da identificira odgovarajući posao, program obuke ili tečaj i da se za njega prijavi. Učenik će na kraju biti u stanju:

  • odabrati prikladnu karijeru
  • prepoznati posao, program obuke ili tečaj koji mu odgovara
  • razumjeti kako da pripremi životopis
  • identificirati svoje vještine, osobine, iskustvo i kvalifikacije, te sastaviti svoju biografiju
  • razumjeti kriterije izbora kandidata za intervju
  • opisati kako su kandidati odabrani za intervju za posao, trening program ili tečaja.
  • prijaviti se za posao, program obuke ili tečaj
  • razumjeti proces intervjuiranja.

2. Prava i odgovornosti na radnom mjestu

Cilj ove nastavne jedinice je učeniku pomoći da shvati da svi zaposleni imaju prava i odgovornosti, te zašto su važna pravila zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

3. Vještine, odlike i stavovi koji pozitivno djeluju na učenje i rad

Cilj ove nastavne jedinice je učeniku pomoći da identificira osobine, stavove i ponašanja koja pozitivno djeluju na učenje i rad, te da uvidi vlastite razvojne potrebe. Učenik će na kraju biti u stanju:

  • prepoznati niz osobina, stavova i ponašanja koja pozitivno utječu na učenje i rad
  • razumjeti vlastite razvojne potrebe.

Evaluacija i resursi

Sve tri kategorije procjenjuju se po nekoliko specifičnih, detaljnih kriterija. Svako pitanje prati odgovarajući kriterij, što učeniku pomaže u donošenju odluke, i potpunim i prigodnim urnekom. Inspektori mogu pratiti učenički napredak koristeći drugi resurs, Dnevnik učeničkog napretka:

Šta očekivati od Dnevnika učeničkog napretka

Dnevnik učeničkog napretka je izvrsna dopuna Programa strukovnog osposobljavanja.  Nastavnicima i inspektorima strukovnog obrazovanja ovaj Dnevnik omogućuje planiranje očekivanog napretka učenika i omogućava im da razmatrajući ostvareni napredak uvijek imaju u vidu željeni cilj.

Predloženi urnek koristi britansku strukovnu kvalifikaciju na Nivou 2 (Level 2 NVQ Diploma) za vodoinstalatere (kućne instalacije vodovoda i grijanja), ali sadržaj se lako može prilagoditi i za druge strukovne predmete.

Dnevnik učeničkog napretka je podijeljen na sekcije koje prate podjelu Programa strukovnog osposobljavanja, što pojednostavljuje i olakšava procjenu i promišljanje napretka i usmjerenja pojedinog učenika.   

Paul McGarrigle ima deset godina iskustva kao predavač predmeta vodovodne instalacije, obnovljivi izvori energije, zapošljivost i lične / društvene vještine i kompetencije, te tehnike za poboljšanje poslovanja. 

City and Guilds je jedna od najvećih međunarodno priznatih organizacija za akreditaciju. City and Guilds su vodeća organizacija za razvoj vještina. Njihove usluge podjednako koriste institucije koje pružaju strukovnu obuku, poslodavci i pripravnici - svi u cilju zadovoljenja potreba svakog modernog radnog mjesta. Da biste saznali više o njihovim djelatnostima, posjetite njihovu internetsku stranicu.

Vanjski linkovi