Britanska Služba za unapređenje učenja i vještina (Learning and Skills Improvement Service – LSIS) je uložila znatne napore u izradu sveobuhvatnog vodiča za održavanje radionice 'Uvod u razvoj sposobnosti potrebnih za zapošljavanje' – a vi je možete besplatno koristiti!

O čemu se radi?

Ova radionica je osmišljena za podizanje svijesti i produbljivanje razumiijevanja o važnosti zapošljivosti i vještina koje doprinose zapošljivosti unutar sektora strukovnog osposobljavanja."

Kome je radionica namijenjena?

Svima onima koji rade u ovom sektoru a od kojih se očekuje da u okviru svog posla učenicima pruže pomoć i podršku u istraživanju opcija i donošenju odluka u vezi s karijerom."

Ko može držati radionicu?

Ovaj modul može održati svaki iskusan ili kvalifikovan predavač koji se potrudi da se upozna s materijalima, što podrazumijeva i internetske poveznice, informativne listove i reference. Prednost bi svakako predstavljalo ako trener ima iskustva u orijentaciji u pogledu razvoja karijere, jer će omogućiti šire i dublje istraživanje tema koje se obrađuju."

Šta nudi vodič za održavanje radionica?

Na više od 61 stranice, sveobuhvatni vodič za održavanje radionice osigurava sve što je potrebno za izradu jasnog i konciznog uvodnog modula za razvoj vještina koje doprinose zapošljivosti. Što uključuje:

  • precizan vremenski raspored za svaki dio radionice,
  • 26 slajdova PowerPoint 
  • redovite aktivnosti za angažman učenika,
  • nekoliko informativnih listova, uključujući vodiče, definicije i analize konkretnih slučajeva,
  • opcionalno proširenje aktivnosti – modul za dodatno učenje,
  • poveznice na dodatnu literaturu i sljedeće radioniceLearning and Skills improvement Service (LSIS).

Šta će postići polaznik radionice?

Svrha radionice je produbljenje razumijevanja složenosti pojma 'zapošljivost'.

Ciljevi radionice su da se učesnicima omogući da:

  • analiziraju različite perspektive pojma zapošljivosti,
  • ustanove šta zapošljivost znači u njihovim organizacijama,
  • opišu glavne vještine koje doprinose zapošljavanju njihovih učenika,
  • razgovaraju o tome kako se sve mogu razviti vještine koje doprinose zapošljivosti njihovih učenika.