Katedra za medije Exeter College-a i britanska Nacionalna zdravstvena služba zajedno su razvili novi model nastavnog programa. Izazov je predstavljalo razvijanje modela koji će učenicima pružiti znanje koje je relevantno na tržištu rada, ali i zadovoljiti poslovne potrebe zdravstvene službe.

Ovaj program je posebno relevantan za sve koji su zainteresovani za:

 • dizajn nastavnog programa
 • obrazovanje u oblasti medija
 • mogućnosti za zaposlenje
 • lokalnu upotrebu masovnih medija
 • partnerstva obrazovnih institucija sa kompanijama.

Ovo je kratak pregled svega što ćete naći u analizi:

Šta je bio cilj projekta i zašto?

Cilj projekta je bio da ispita izazove koji se javljaju prilikom prilagođavanja nastavnog programa kako bi se učenicima pružila prilika da uče u kontekstu grane industrije u kojoj će sutra raditi tako što će pružati profesionalne usluge klijentima na komercijalnoj osnovi.

Ovaj program se posebno fokusirao na:

 • razumjevanje uloge tutora prilikom upravljanja komercijalnim projektom
 • rad učenika u profesionalnom okruženju i staranje da oni nauče sve što je potrebno, a da klijent dobije uslugu visokog kvaliteta
 • održavanje ravnoteže između očekivanja učenika i zahtjeva klijenta
 • poravnanje potreba industrijskih projekata i zahtjeva u ocjenjivanju akreditovanih kvalifikacija u oblasti medija.

Šta je projekat do sada postigao?

Prikupljene su povratne informacije učenika, tutora i klijenata i na osnovu njih je urađena evaluacija iz koje je proizašao set preporuka za budući razvoj. Uticaj projekta se ogleda u:

 • pozitivnim utiscima učenika o koristima učenja kroz praksu
 • preporukama i korisnim informacijama na osnovu kojih je pokrenuto više inicijativa (koje su opisane u daljem tekstu).

Šta još mora da se uradi?

Projekat je doveo do nekoliko razvojnih inicijativa koje uključuju:

 • Prijedlog, koji škola trenutno razmatra, za formiranje akademije za medije u okviru koje bi studenti imali priliku da rade u okviru timova produkciju za različite eksterne klijente.
 • Uspješno apliciranje za sredstva u vrijednosti od 10.000 funti za razvoj sličnog modela namjenjenog studentima četvrtog i petog nivoa, koje je sprovedeno u saradnji sa Univerzitetom Plymouth.
 • Veliki broj drugih inicijativa koje možete da pronađete u detaljnom izvještaju.

Ključne pouke projekta

Iz ovog projekta je proizašao veliki broj preporuka, a neke od najvažnijih su:

 • Učenicima će možda biti potrebna pomoć pri smišljanju ideja. Često će gledati na brifove za reklamu kao previše obične i biće im potrebna pomoć da ih zamisle na inovativan način – ako ne u procesu smišljanja ideje, onda tokom njenog daljeg razvoja.
 • Neki učenici su motivisani samo ukoliko je njihov posao direktno povezan sa ocjenjivanjem. Iako postoje oni koji će želeti da rade iako taj rad nije povezan sa ocjenom, svi učenici vole kada se njihov rad cijeni i akredituje.
 • Ova forma učenja, koja se bazira na projektima produkcije u oblasti medija, mijenja uloge tutora i drugog osoblja koji sada pored toga što prate potrebe učenika moraju da ispune i komercijalna očekivanja klijenta. Ovo je veoma zanimljiva oblast koja zahtjeva dobru komunikaciju i pregovaračke vještine. Ponekad može da bude i puna izazova, posebno ukoliko se uloga tutora nađe u konfliktu sa potrebama klijenta. 

Detaljna analiza dizajna nastavnog programa uključuje i sažete utiske učenika kao i kratak opis samog predmeta, što vam može biti od pomoći ukoliko mjenjate sopstveni program.

Vanjski linkovi