Craven College je sastavio odličan pregled svoje saradnje sa poslodavcem u oblasti avijacije, Swissport Ltd. Projekat "Teach Too" ima za cilj da otkrije i procijeni različite metode saradnje poslodavaca i institucija obrazovanja u oblastima zajedničkog dizajna, organizacije i ocjene programa stručnog obrazovanja i obuke.

Pregled čitave saradnje možete da preuzmete na dnu teksta, a ovo su neki od njegovih dijelova:

Teach Too želi da podstakne ljude iz ove grane da provedu dio svog vremena u prenošenju znanja kroz razvijanje nastavnog programa, promovisanje rada različitih nastavnika i trenera kao i pružanje pomoći u izgradnji konkretnih partnerskih odnosa između poslodavaca i obrazovnih institucija. Cilj ovog projekta je bio da se osigura da učenici shvate važnost matematike i da razviju vještine koje su poslodavcima potrebne. Zaposleni u Swissport-u i nastavnici zaduženi za razvoj nastavnog programa su zajedno osmislili program koji razvija matematičke vještine u kontekstu kontrole težine tovara aviona, što je važna oblast u ovoj industriji.

Neki od ciljeva projekta su:

  • Rad sa poslodavcima na razvoju materijala iz matematike koji su smješteni u stručni kontekst i pedagoških vještina poslodavaca koje su neophodne za poboljšanje treninga koje organizuju za zaposlene.
  • Razvoj matematičkih vještina kod učenika u stručnom kontekstu koji je potreban za zaposlenje.
  • Pružanje više informacija učenicima o mogućnostima zaposlenja i razvoja karijere u oblasti avijacije.
  • Još veća prepoznatljivost projekta ""Teach Too"" kako u sektoru avijacije tako i na katedri za matematiku.

Pregled saradnje sadrži detaljan opis projekta, njegove rezultate kao i najvažnije pouke koje su iz njega izvukli i škola i poslodavac.

Pored toga, možete da pogledate i ovaj kratki video u kom predstavnici škole i poslodavca predstavljaju koristi koje su proistekle iz projekta, kao i izazove sa kojima su se suočili.

Vanjski linkovi