Dobrodošli u izdanje Vocational Education Exchange za mjesec mart.

Inkluzivno obrazovanje je veoma široka i važna tema zbog čega smo riješili da joj posvetimo i ovo izdanje. Ovog mjeseca ćemo istraživati na koji način možemo da poboljšamo šanse za uspjeh učenika sa smetnjama u razvoju, saznaćemo koje su koristi saradnje sa sportskim klubovima u radu sa mladima iz siromašnih sredina i analizirati primjer koji pokazuje kako međunarodna saradnja dovodi do boljih rezultata u inkluzivnom obrazovanju. Pored toga, saznaćete i kako vaši učenici mogu da se prijave za besplatni internet kurs kuvanja.