Pravo bogatstvo resursa koji se tiču glasa učenika su dostupni besplatno online, a mi smo željeli da naše čitaoce uputimo na najbolje primjere i resurse koji dolaze iz Velike Britanije. Preporučujemo da istražite linkove koji se nalaze u daljem tekstu kao i da razmislite koji od materijala mogu da se koriste ili adaptiraju za korištenje u vašoj zemlji. Takođe smo jako zainteresovani da čujemo o sličnim materijalima koji se možda nalaze u institucijama naših čitalaca. Ukoliko možete da ih podijelite sa nama pišite nam na e-mail

Primjeri dobre prakse sa Ofsteda, institucije koja vrši kontrolu u školama i koledžima u Velikoj Britaniji

Ofsted je institucija koja vrši kontrolu u školama i koledžima u Velikoj Britaniji. Krucijalni dio kontrole čini i dio koji provjerava u kojoj mjeri su učenici uključeni u kvalitet nastave a Ofsted je razvio veliki broj primjera koji dobro ilustruju kako se može uključiti glas učenika. VEE je naročito bio impresioniran materijalima iz studije slučaja sa Chichester koledža u Engleskoj; kao i njihovom "License to Observe" nagradom. "Hot or Not" vježba kao i godišnja konferencija učenika su obuhvaćeni studijom slučaja koja je ovdje objavljena, dok se ostali primjeri dobre prakse mogu pronaći ovdje.

Asocijacija koledža podržava ulogu Učenika guvernera

U Velikoj Britaniji, često pričamo o ulozi "Učenika guvernera" kada se spominje tema glasa učenika. Ovaj pojam zahtjeva pojašnjenje, i usko je povezan sa načinom na koji se koledžima upravlja na nacionalnom nivou. U Velikoj Britaniji, centralna i lokalna uprava delegira veliki dio odluka samim koledžima. Ipak, s obzirom na to da su koledži finansirani iz javnog budžeta, ove institucije su u obavezi da formiraju nezavisni odbor, koji se naziva Odbor guvernera, koji se sastoji od članova lokalne zajednice i čiji je posao da nadgleda aktivnosti i potrošnju koledža.

Pored članova lokalne zajednice, mnogi koledži uključuju i jednog Učenika guvernera koji predstavlja glas učenika. Engleska asocijacija koledža je kreirala odličan priručnik koji daje smjernice koledžima na temu postavljanja Učenika guvernera. Istražite niz resursa na temu glasa učenika, ili pogledajte priručnik Asocijacije koledža.

Priručnik Carlshalton koledža na temu predstavnika razreda

Kreiranje organizacione kulture u kojoj se učenici osećaju kao da se njihovo mišljenje vrednuje nije uvijek jednostavno. Sistem "predstavnika razreda" u kojem svaki razred bira svog predstavnika koji bi zastupao njihovo mišljenje ispred akademskog osoblja i uprave, veoma je rasprostranjen pristup. Jako je efikasan jer daje učenicima mogućnost da daju povratne informacije anonimno i precizno.

Nama se jako dopada priručnik Carlshalton koledža koji je kreiran za njihove predstavnike razreda a koji na veoma jasan i precizan način objašnjava njihovu ulogu i obaveze. Istražite ovaj korisni materijal kao i druge koje je razvio Carlshalton, a izdat od strane Fondacije za edukaciju i trening "Excellence Gateway".