Dodatna podrška inspiriše uspjeh u Velsu

Postoji mnogo razloga zašto je izazovno održati učenike uključenim u stručno obrazovanje. Nekada zadovoljavanje potreba učenika znači ne samo predavati izvrsne časove, nego i pružati holističan pristup i podršku koja se prilagođava prema pojedinačnom učeniku. Učenici možda trebaju više pomoći  kako bi ostali fokusirani ili podrške kako bi nastavili kada postane zahtjevno.Učenici mogu biti okupirani ne-akademskim brigama o domaćinstvu, blagostanju ili zdravlju. Škole i kolege koji nude duhovnu brigu i dodatnu podršku učenicima, mogu pronaći da su učenici duže ostaju fokusirani.

Ovo je strategija škole u Velsu, koja je inspirisala uspjeh kod učenika uz pomoć dodatne podrške učenicima koji imaju probleme sa fokusiranjem na svoje učenje. Škola je počela da identifikuje učenike koji su u opasnosti od prekida obrazovanja i zaposlila mentore da pomognu učenicima da se koncentrišu na svoje učenje. Sara Williams, ADTRAC regionalni projekt menadžer u Grŵp Llandrillo Menai je pisala o ovom projektu.

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) je Velški državni srednjoškolski centar, lociran u Sjevernom Velsu, VB.Cilj ove ustanove je da inspiriše uspjeh kroz pružanje izvrsnog obrazovanja i treninga. Grŵp podržava ekonomiju Sjevernog Velsa opremajući ljude sa vještinama, karakteristikama i kvalifikacijama potrebnim da se osigura konkurentnost i uspjeh regiona kao i njih samih. 

GLLM je odlučan da osigura da svi učenici budu u mogućnosti da maksimiziraju mogućnost napretka i ostanu na ispravnom putu. Kao dio sistema "Duhovna podrška učenicima", prepoznato je da neki učenici mogu zahtjevati dodatnu pomoć i podršku u rješavanju poteškoća sa kojim se susreću, kako bi mogli nastaviti svoje učenje.

Kao odgovor na ovu potrebu, organizacije je osnovala Learner At Risk Panels (LARP) koji se fokusira na one učenike koji su u riziku od odstupanja od učenja, kako bi intervencije mogle biti uspostavljene da im omoguće da maksimiziraju svoj potencijal ostvarivanja akademskih ciljeva.

Tokom LARPa, panel razmatra podatke iz Early Intervention Tool-a, koji je ranije bio razvijen od strane GLLM-a u partnerstvu sa ključnim akterima. Alat koristi ključne indikatore iz učeničkih podataka uključujući prisustvo, osnovne vještine, ponašanje i ima za zadatak da identifikuje rizik od prekida školovanja. Ovi indikatori se onda koriste kako bi formirali rezultat.

Early Intervention Tool se koristi za sve učenike u dobi od 16-24 godina GLLM-a dva puta godišnje. Za one koji su u najvisočijih 15 posto radi se pregled paketa podrške koji je trenutno pružen učeniku, kao i šta može biti ponuđeno kako bi se poboljšao status tog učenika.Za one učenike, koji su u najvisočijih 8 posto razmatra se da li mogu primiti dodatnu podršku od strane EU-finansiranog TRAC projekta.

TRAC 11-24 je finansiran od strane Europskog Socijalnog Fonda kroz Velšku Vladu i nudi ciljanu pomoć kako bi se smanjio broj mladih ljudi u dobi od 11-24 godine koji su u riziku od postajanja ne uključenim u obrazovanje, zaposlenost ili trening (NEET) u Sjevernom Velsu. Podrška je organizovana kroz niz intervencija koje su komplementarne, a ne duplikati uobičajnih usluga. Projekt je vođen od strane Denbighshire Country Council-a, i radi u partnerstvu kroz šest lokalnih vlasti sa Carees Wales i lokalnim školama. Kako je projekat organizovan u svakoj zasebno organizaciji se razlikuje i baziran je na već postojećim strukturama i unaprijed donesenim odredbama.

GLLM projekat radi sa učenicima u dobi od 16-24 godine koji je uključeni u redovno obrazovanje i identificirani su kao oni koji spadaju u grupu koja je u najvećem riziku od odustajanja od školovanja, te pruža pomoć gdje nijedna druga finansirana odredba nije prikladna kako bi zadovoljila potrebe učenika. Cilj projekta je da osigura da učenici imaju podršku koja im je potrebna da nastave svoje školovanje.

Projekat pruža intenzivnu podršku izvedbenom timu koji se sastoji od TRAC mentora, akademskih mentora i savjetnika koji adresiraju barijere ili zabrinutosti koje utiču na učeničku uključenost. Ovo uključuje personaliziranje redovnih "SMART" planova akcije koji nadopunjuju postojeće mjere kvalitete i pregled ishoda treninga. Kroz projekat, učenikov Early Intervention Tool rezultat je razmotren na bazi deset sedmica rotacije koja mjeri učenikov napredak koji je nastao ka rezultat ocenjivanja, te kako bi se rezultat analizirao u odnosu na rezultate drugih učenika. Naši mentori i treneri su spremni da pomognu sa velikim brojem problema kao što su domaćinstvo, blagostanje i zdravlje; ukratko svi problemi koji imaju uticaja na učenikovu posvećenost učenju.

U GLLM-u projekat je u svojoj prvoj godini izvedbe i biti će do 2018.godine. TRAC već podržava učenike i iako je rano da se počne mjeriti uspjeh projekta, indikacije su vrlo pozitivne za pomoć našim učenicima koji su pod rizikom, da ostvare svoj potencijal.

Kako biste saznali više o TRACovom radu u GLLM kontaktirajte: Sara Williams, ADTRAC regionalni projekt menadžer, GLLM.