Dobrodošli u februarsko izdanje magazina Vocation Education Exchange.

Ovog mjeseca se bavimo potrebama učenika. Postoji mnogo načina na koje stručne škole mogu da izađu u susret potrebama svojih učenika.

Ovo može da uključuje organizovanje kurseva koji mogu da pripreme učenike za zaposlenje ili razvoj kurseva koji uzimaju u obzir učenike koji imaju specifične potrebe pri učenju. Inkluzivno obrazovanje znači da svi učenici prisustvuju i mogu da se priključe regularnim časovima koji su prikladni njihovim godinama, kao i doprinesu i učestvuju u svim aspektima školskog života. Inkluzivno obrazovanje se svodi na to kako organizujemo i razvijamo naše škole, učionice, programe i aktivnosti, tako da svi učenici uče i učestvuju zajedno.

British Council je posvećen inkluzivnom obrazovanju i podržao je veliki broj konferencija i inicijativa koje podržavaju inkluzivni pristup obrazovanju.

Pročitajte naše analize i savjete koji će vam pomoći da izađete u susret vašim učenicima.