Postoji vrijeme i mjesto za tutore da preuzmu glavnu ulogu u prezentovanju materijala svojim grupama. Ali pored toga, postoji mnogo situacija gdje efektivno predavanje uključuje pružanje prilika učenicima da iskažu svoja saznanja, razmišljanja i tehnike rješavanja problema. Ovaj pristup predstavlja izazov za učenike i pomaže im da napreduju.

Naši partneri, Education Training Foundation su kreirali alat za samoprocjenu nastavnika. Razvijen je kako bi pomogao nastavnicima da procjene svoja predavanja i razmisle koliko potiču aktivno učenje. Mi ćemo rado podijeliti ovaj alat sa vama.

Alat za samoprocjenu nastavnika sadrži listu za nastavnike, kao i rezultate odgovora. Preuzmite listu za samoprocjenu ovdje i rezultate ovdje.

Nastavnici mogu koristiti alat sami, kao pripremu za profesionalni razvoj ili predavačku sesiju.