Svi mladi su zainteresovani za svoju radnu budućnost i mnoge škole im pružaju neki oblik  profesionalne orijentacije, ali malo škola učenicima pruža mogućnost da se licem u lice sretnu s ljudima koji rade na različitim poslovima u potencijalno zanimljivih sektorima.

Opšte je poznato da su mladi posebno osjetljivi na stavove profesionalaca koje sreću u okruženju  obrazovnih ustanova; mladi uglavnom smatraju da im takvi kontakti pomažu da se odluče za određenu karijeru (Education & Employers Taskforce, 2012 / Operativna grupa Obrazovanje i poslodavci, 2012).

Dakle, šta pomaže uspješan ulazak mladih ljudi na tržište rada ?

CAREER WORKOUT

U Milton Keynesu, Velika Britanija, naša obrazovna neprofitna organizacija Worktree pilotira šemu pod nazivom Career WorkOut koja uključuje sve učenike od 11-18 godina starosti u tri škole. U jednosatnim sesijama učestvuju grupe od po 30 učenika i osam gostiju - volontera iz svijeta rada. U svakom trenutku po tri do četiri učenika ispituju jednog gosta o njegovom radu i poslodavcu, a grupice se smjenjuju svakih sedam do osam minuta.    

Model Career WorkOut je djelotvoran i, što je podjednako važno, replikabilan. Vjerujemo da bilo gdje u svijetu nastavnici mogu koristiti ovaj model da bi učenicima pomogli u promišljanju radne budućnosti.

Između septembra 2015. i marta 2016. godine, 2.832 mladih sastalo se s 572 gosta s kojima su razgovarali o njihovom radu. Na bazi informacija koje su učenici davali neposredno prije i nakon tih sesija, zapaža se porast od 19 posto u stepenu samopouzdanja učenika da donesu odluku o željenoj karijeri, i porast od 23 posto u stepenu samopouzdanja da vode razgovor s nepoznatim odraslim ljudima, te porast od osam procenata u stepenu posvećenosti učenju i ostvarivanju rezultata.

„Čuo sam mnogo novih ideja za to kako da ostvarim svoje buduće ciljeve i kako da iskoristim iskustava koja mi se nude", rekao je jedan od naših 16-godišnjeg učenika."

Tony Nelson, nastavnik u Hazeley Academy, kaže: „Reakcije učenika i osoblja snažno ukazuju na zaključak da sesije Career WorkOut pozitivno utječu na aspiracije, ličnu viziju i motivaciju učenika, i to na gotovo dramatičan način. Za više od dvije decenije iskustva u obrazovanju nisam naišao na program kojim se ovi ciljevi tako efikasno postižu na tako širokom spektru učenika, a uz minimalna ulaganja u smislu vremena i novca."

I među zaposlenicima koji su volontirali primjećuje se visok nivo zadovoljstva: 99 posto volontera slaže se (od čega 49 posto 'u potpunosti') s izjavom da su se tokom sesija osjećali cijenjenima, a 62 posto se 'u potpunosti slaže' s izjavom: „Nakon ovoga imam pozitivniji odnos prema svom radu", što sugerira i mogućnost rasta produktivnosti."

„Učešće na sesijama Career WorkOut pomaže mi da izađem iz bazičnih okvira svog posla, pruža potpuno drugačije okruženje i omogućuje da shvatim šta me inspiriše, te nudi različite perspektive."

Andy Perry, viši menadžer banke NatWest

Pošto sesije Career WorkOut traju samo sat vremena, gotovo svi gosti iz svijeta rada navode spremnost za ponovno učešće, što školama omogućuje razvoj dubljih i produktivnijih odnosa  s lokalnim poslodavcima.

Model Career WorkOut pokazao se efikasnim ne samo u Velikoj Britaniji nego i u Ugandi, Kini i Indiji. Izvedba zaista nije komplikovana, a dva glavna elementa su:

  • Mobilizacija volontera iz svijeta rada, idealno bar osam gostiju na grupu od 30 učenika. Gosti mogu biti vaše kolege, ili ljudi zaposleni u preduzećima u neposrednoj blizini škole, vaši prijatelji ili rođaci – poenta nije u njihovom položaju u radnoj organizacije nego u njihovom autentičnom iskustvu rada.
  • Organizacija jednosatnih sesija tako da učenici budu spremni gostima postavljati pitanja o njihovim poslovima, a da se gosti osjećaju ugodno te iskreno odgovore na pitanja.

Mi planiramo da se Career WorkOut u našem rodnom gradu, Milton Keynesu, održava u svakoj srednjoj školi  –  za svaku starosnu grupu po jedna jednosatna sesija godišnje, osam gostiju bi svaki put bili drugi ljudi  –  tako da svi učenici u toku školovanja upoznaju i intervjuišu 50 gostiju iz svijeta rada.

Za škole Milton Keynesa, goste pronalazi i sesije organizuje Worktree. Ali čuli smo mnogo priča o školama i nastavnicima koji to rade sami.

Pokušajte i vi! Učenicima ova vrsta angažmana podiže samopouzdanje; susreti s raznim ljudima i tuđa iskustva iz svijeta rada pomažu učenicima da se lakše opredijele za neku karijeru. Više o tome kako smo mi to postigli možete saznati na Worktree websiteu.  

Vanjski linkovi