Nastavnici stručnih predmeta su dugo smatrani "dvostrukim stručnjacima" zbog toga što su morali da posjeduju dva odvojena seta vještina. Prvo, morali su da budu eksperti u organizovanju nastave i predavanju, odnosno morali su da budu upoznati sa pedagoškim pristupima. Sa druge strane, morali su da budu stručnjaci za oblast u kojoj su se specijalizovali. Ali, da li postoji i treći set vještina koji im je potreban?

Da li bi zapravo trebalo da ih zovemo "trostrukim stručnjacima"?

Nastavnici moraju konstantno da ulažu u svoje stručno usavršavanje kako bi stalno bili upoznati sa najnovijim pristupima iz obje stručne oblasti – i kako bi obezbijedili balans između njih. Kada je u pitanju pedagoški aspekt, ovo može da uključuje nove pristupe ocjenjivanju, nove načine upotrebe tehnologije koji služe većoj inkluzivnosti učenika ili procjenu svojih aktivnosti kroz razgovor sa kolegama. Kada je u pitanju druga oblast, ovo može da uključuje učenje o najvažnijim tehnološkim otkrićima koja su važna za određeno radno mjesto ili razvoj novih prepreka sa kojima se određena grana suočava, kao što je recimo globalizacija.

U različitim kontekstima širom planete, postoje različiti fokusi na svaki od ova dva aspekta koji se iskazuju kroz proces regrutacije, profesionalnog razvoja i karijernog razvoja. U nekim zemljama, nastavnici se biraju iz same grane, a za njihovo zaposlenje su veoma važni poslovi u struci koje su do tada obavljali. U drugim zemljama najvažnija je njihova potvrda koja govori da su sertifikovani nastavnici. Suočavanje sa izazovom dvostruke profesije je nešto o čemu British Council vodi računa, bez obzira na to gdje sprovodimo svoje aktivnosti.

Postoje različiti izazovi sa kojima se susreću nastavnici koji prioritet daju kontinuiranom stručnom usavršavanju, kada se suočavaju sa velikom količinom pritisaka koje koledž nosi sa sobom. Ova tabela, koja je uzeta iz istraživanja, koje je 2013. godine sprovela Janet Hamilton Broad, pokazuje načine na koje nastavnici u Engleskoj mogu da održe nivo informisanja i stručnosti u izabranoj oblasti.

Izvještaj "Radi se o radu" od strane Komisije za stručnu nastavu i učenje odraslih u 2013. godini je otkrio da je pristup industrijski standardizovanim objektima i resursima bio jedan od ključnih načina da se zadrži jasan "uvid u rad" u razvoju i isporuci stručnih predmeta. Ovo ukazuje na to da će nastavnici imati više koristi od ove vrste aktivnosti koje su najmanje u stanju da obavljaju - kao što su imitacija profesije i industrije.

Nedavno je u Velikoj Britaniji, bilo govora o "trostrukom profesionalizmu ": treći set profesionalne stručnosti je potreban nastavnicima i trenerima kako bi se osiguralo da su vještine koje prenose na svoje učenike u skladu sa potrebama lokalnog, nacionalnog i globalnog tržišta rada. Ann Hodgson, iz Instituta za obrazovanje, je opisala ovaj set stručnosti i kvalitete, uključujući:

  • Razvijenu etičku zabrinutost za sve mlade i odrasle na lokalitetu
  • Razumijevanje uloge obrazovne institucije u zajednici
  • Kapacitet za istraživanje zajednice kao i lokalnih i regionalnih potreba kako bi se identifikovale potrebe i uvele pozitivne promjene
  • Sposobnost da se poduzme više-agencijski rad i saradnja sa drugim profesionalcima
  • Razumijevanje politika i kako se one odnose na praksu u TVET sistemu
  • Visok stepen razvijenosti komunikacijskih i međuljudskih vještina.

Ovo izdanje Vocational Education Exchange magazina sadrži različite studije slučaja koji pokazuju drugačije vrste aktivnosti profesionalnog razvoja koje mogu podržati nastavnike da razviju sve aspekte trostrukog profesionalizma.

Podijelite svoja iskustva: Smatrate li sebe dvostrukim ili trostrukim stručnjakom? Koji su ključni izazovi sa kojim se suočavate u održavanju vaše stručnosti? Šta ste pronašli da je najefikasnija vrsta kontinuiranog profesionalnog razvoja? Odgovorite nam putem e-maila VEE@britishcouncil.org.