Koledž Tameside, koji se nalazi u okolini Manchestera, primjenjuje niz strategija za uključivanje lokalnih poslodavaca u obrazovni proces, vrlo često u kontekstu visoke stope nezaposlenosti i nepovoljnog geografskog položaja. Evo nekoliko načina koje oni koriste da ove barijere uklone, i nekoliko izvrsnih savjeta za one s istim ambicijama.

Mladima starosti od 16 do 18 godina ovaj koledž nudi pun program koji podrazumijeva obavezni elemenat radnog iskustva. Određeni nastavni programi stipuliraju minimalan broj sati radnog iskustva kao uslov za ocjenjivanje. Određen broj zaposlenih zadužen je za koordinaciju i upravljanje radnim iskustvom učenika, uključujući menadžera koji nadgleda većinu aktivnostu koledža u okviru obavljanja prakse navedene starosne grupe. Ova funkcija obezbjeđuje standardizovanu praksu na nivou cijele organizacije i predstavlja centralnu tačku za komunikaciju s poslodavcima i internim osobljem.

Koledž obezbjeđuje obavljanje strukovne prakse u slučajevima gdje saradnja s poslodavcima podrazumijeva niz eksternih faktora kao što su konkurentno tržište, lokalni prioriteti i finansijska sredstva raspoloživa poslodavcima.

Uvidjeli smo da postoji spremnost poslodavaca da podrže obuku i razvoj mladih, ali postoje i određene barijere za njihovo uključenje u tu aktivnost. Poslodavci mogu dobiti značajan broj zahtjeva za saradnju s institucijama strukovnog obrazovanja i trebaju smjernice za identifikaciju svojih mogućnosti u tom smislu. Pružanje ove podrške neophodno je za obezbjeđenje efikasnog korištenja vremena poslodavaca. Da bi se ispunila očekivanja  poslodavaca, pomaže jasna komunikacija. Da bi se izbjeglo loše iskustvo poslodavaca, neophodno je pažljivo planiranje učeničke prakse (da bi se izbjegli problemi: od loše pripremljenih kandidata do izostanka podrške u pripremi i praćenju obavljanja prakse)."

Mi uspostavljanju saradnje s novim poslodavcima pristupamo tako što im ponudimo niz mogućnosti za učešće u našem radu: da budu gostujući govornici, da organizuju posjete, da prisustvuju događajima, omoguće obavljanje učeničke prakse ili da zapošljavaju pripravnike. Naše osoblje zaduženo za saradnju s poslodavcima fokusira se na klijente i s poslodavcima se sastaje radi identifikacije njihovih potreba u pogledu obuke radne snage, ukazujući im pri tome na korist usavršavanja radne snage koja doprinosi boljoj produktivnosti, zadržavanju radnika, nižoj stopi odsustvovanja s posla i poboljšanju javnog profila preduzeća u okviru lokalne zajednice. 

Ovaj pristup donosi i potencijalnu finansijsku korist, kao što su subvencije za obavljanje strukovne prakse i subvencije lokalnih vlasti za otvaranje novih radnih mjesta, ili za opremu. Pružanjem niza mogućnosti za saradnju, podrškom razvoju poslovanja i fleksibilnim pristupom koji odgovara potrebama preduzeća, u najvećoj mogućoj mjeri koristimo mogućnosti saradnje s poslodavcima. 

Ciljevi osoblja uključenog u saradnju s poslodavcima jasno su usklađeni s njihovim ulogama. Oni su jedinstveni kontakt za poslodavce, obrazovnu instituciju  i kandidate, te kao takvi promovišu korist saradnje. Taj tim obezbjeđuje i nova preduzeća odnosno povećanje broja angažovanih poslodavaca, kao i pojednostavljenje procesa, uštedu vremena i savjete o dobrim praksama.

Jasno je da postoji spremnost poslodavaca da učestvuju i podrže obuku u svojim sektorima, ali im je potrebna podrška da bi obezbijedilo svrsishodno obavljanje prakse, relevantno i korisno za učenike.

Izvrsni savjeti za saradnju s poslodavcima

Evo nekoliko savjeta za angažovanje poslodavaca u obrazovnom procesu, kao i za održavanje njihovog interesa i entuzijazma

 • Očekivanja ispunite temeljnom pripremom kandidata i poslodavaca, kao i uvidom u potrebne vještine - tako osiguravate jasno definisane uloge i potrebe za obukom.
 • Omogućite redovnu komunikaciju s poslodavcima da biste, u cilju ispunjenja zahtjeva datog radnog mjesta, zapošljavanje i obuku osmislili i strukturorali kroz saradnju obrazovne institucije i poslodavca.
 • Odredite menadžere koji će biti ključni kontakti s poslodavcima, a koji izvrsno poznaju koristi koje preduzećima donosi osposobljavanje radne snage, zapošljavanje pripravnika ili pružanje mogućnosti za obavljanje učeničke prakse.
 • Uvjerite poslodavce u korist koju donosi razvoj radne snage tako što ćete naglasiti da saradnja s koledžom može:
 1. obezbijediti usavršavanje radnicima potrebno za uspješno obavljanje posla, 
 2. pozitivno utjecati na javni profil poslodavca i na lojalnost njihovom brendu,
 3. pomoći osposobljavanju radnika, što doprinosi produktivnosti i preko zahtjeva radnog mjesta i osjećanju radnika da su i oni angažovani i adekvatno vrednovani,
 4. pomoći u planiranju potencijala s ciljem razvoja i rasta radne snage,
 5. poboljšati stepen zadržavanja radnika, smanjiti procenat odsustvovanja i povećati produktivnost.
 • Obezbijedite obuku / savjetovanje poslodavcima koji će raditi sa novim kandidatima, npr. obuku instruktora / mentora, podršku ocjenjivača.
 • Formirajte grupu perspektivnih potencijalnih kandidata kroz radnu pripremu, razvoj vještina potrebnih za posao i lični društveni razvoj.
 • Organizujte proces zapošljavanja, tj. prijavljivanje, odabir i razgovor za posao kako biste kandidatima pomogli u procesu prijavljivanja za posao.
 • Vršite redovan monitoring i analizu s učenicima i poslodavcima.
 • Identifikujte mogućnosti za ocjenjivanje na osnovu ishoda učenja i o kriterijima konsultujte poslodavce.
 • Da biste poboljšali planiranje, tražite mišljenje poslodavaca.