Jackie Galbraith je pomoćnica direktora koledža Ayrshire, a njene nadležnosti obuhvataju i saradnju s poslodavcima na strateškom nivou. Ayrshire je veliki regionalni koledž koji svake godine upisuje 14.000 učenika. U ovom članku Jackie objašnjava nagrađivani pristup kojim ovaj koledž ostvaruje saradnju s poslodavcima. 

Zašto nam je važna saradnja s poslodavcima

Koledž Ayrshire ozbiljno shvata saradnju s poslodavcima. Naš portfolio strukovnih kvalifikacija usaglašen je s potrebama industrijskih sektora važnih za Ayrshire i mi igramo ključnu ulogu u uspjehu privrede ove regije.

Ayrshire je regija ogromnih potencijala. Ima bogato kulturno nasljeđe, zadivljujuće ruralne i priobalne predjele, prirodne resurse i na kopnu i na moru, bogatu industrijsku istoriju i dugu tradiciju međunarodno priznatih inovatora. 

Međutim, ekonomsko propadanje tradicionalnih grana privrede, poput ugljenokopa, tokom je zadnjih decenija dovelo ovu regiju do najveće stope nezaposlenosti u Škotskoj, kao i do znatnih nejednakosti u okviru regije. 

Naš cilj je podizanje aspiracija stanovnika, zajednica i poslodavaca Ayrshirea kako bismo podstakli dostignuća sadašnjih i budućih učenika i povećali mogućnosti koje se pružaju stanovnicima i njihovim zajednicama. Za ostvarenje ovih ciljeva ključan je naš odnos s poslodavcima; za ostvarenje ambicije ove regije u smislu veće produktivnosti, konkurentnosti i poslovnog rasta, sadašnji i budući radnici tih poslodavaca moraju biti adekvatno osposobljeni.

Povećavajući broj preduzeća s kojima sarađujemo, svake godine povećavamo i broj mjesta za obavljanje strukovne prakse, mogućnost zapošljavanja učenika i onih koji traže zaposlenje, kao i broj kvalifikacija i kvalificiranih koje se isporučuju industriji.

New Conversation, publikacija UKCES-a iz 2014. godine, navodi elemente koji se smatraju neophodnim za ostavarenje djelotvorne saradnje između koledža i poslodavaca:

 • Prvo, preporuka neophodnosti shvatanja da je primarna svrha jednog koledža da doprinese svojoj ekonomskoj zajednici. Mi smo to shvatili.
 • Drugo, tvrdnja da je za uspjeh strateškog partnerstva s poslodavcima neophodno da i rukovodioci koledža steknu nove vrste vještina. Mi smo ih stekli.
 • Treće, naglasak na svijesti o tome da se kredibilitet koledža kod poslodavaca gradi na osnovu plana i programa koledža. Mi smo toga svjesni.
 • Konačno, neophodno je da se poslodavci upoznaju sa svojim lokalnim koledžom i njegovom ponudom. To je veliki broj poslodavaca već uradio.

Kako sarađujemo s poslodavcima?

Vaš posao je i naša stvar / Making Your Business Our Business je interaktivna strategija za saradnju s poslodavcima koja ilustruje kako  mi poslodavce podržavamo inkorporiranjem video-intervjua s preduzećima, linkova za ključne strategije i postova na blogovima.

Poslodavcima nudimo da njihovo poslovanje postane i naša stvar tako što:

 • pružamo prave vještine u pravo vrijeme i tako pomožemo rast njihovog preduzeća,
 • poslodavce uključujemo u evaluaciju postojećih i kreiranje budućih programa rada
 • nudimo nastavni program po aktuelnim industrijskim standardima i realizujemo ga u okruženju koje odražava uslove datog sektora, 
 • pružamo pomoć u planiranju radne snage za postojeće i buduće potrebe za vještinama, uključujući obavljanje stručne prakse za profesionalni razvoj uposlenika,
 • pružamo podršku poslodavcima pri angažmanu novih radnika.

Zauzvrat od poslodavaca tražimo da naš posao bude i njihova stvar tako što će:

 • učestvovati u našim evaluacijama i u procesu planiranja nastavnog programa,
 • našim učenicima obezbijediti obavljanje prakse, mogućnost volonterskog rada i rada na projektima,
 • prisustvovati našim sajmovima zapošljavanja da bi podigli svijest učenika o svojoj grani industrije,
 • sponzorisati koledž doniranjem opreme, razmjenom strukovnog znanja i nagrađivanjem zaslužnih učenika,
 • se pridružiti naporima koji se ulažu u prevazilaženje rodnog stereotipa pri odabiru karijere.

Za saradnju s lokalnom poslovnom zajednicom odgovorni su svi rukovodeći kadrovi kao i kreatori nastavnog programa na koledžu Ayrshire. Da bi identifikovao vještine potrebne na regionalnom nivou, koledž Ayrshire sarađuje s Ekonomskim partnerstvom Ayrshire, s organizacijama poslodavaca poput Privredne komore Ayrshire i Federacijom malih preduzeća i strukovnim industrijskim organizacijama poput Saveza inženjera Ayrshire. Koledž takođe pruža podršku odborima za ekonomiju i vještine tri lokalna nadležna organa u regiji, sarađuje sa savjetnicima za razvoj preduzeća u cilju obezbjeđivanja vještina potrebnih postojećim i novim regionalnim preduzećima, kao i drugim koja žele otvoriti pogone u Ayrshireu.

Kako poslodavci oblikuju naš nastavni program?

Odlična eksterna saradnja s poslodavcima, industrijskim subjektima i društvenim organizacijama koledžu omogućava osmišljavanje nastavnog programa, otvaranje novih šansi za učenike i potvrdu vrijednosti vlastitog rada.

Mogućnosti za razvoj i validaciju na nivou industrijskih sektora unapređuju se kroz niz foruma na temu vještina koje koledž organizuje za poslodavce u oblastima poput avijacije, obnovljivih izvora energije i inženjeringa. Ovi forumi okupljaju poslodavce, rukovodioce koledža, sektorske odbore za razvoj vještina, državne agencije za razvoj vještina i privrede, kao i lokalne nadležne organe. 

Education Scotland, nacionalna agencija nadležna za obezbjeđenje kvaliteta daljnjeg obrazovanja, o saradnji Ayrshire koledža s poslodavcima kaže:

"Forumi poslodavaca i bliska saradnja koja se s poslodavcima ostvaruje u oblasti inženjeringa pružaju informacije ključne za planiranje i realizaciju nastavnih programa. Koledž spremno reaguje na mišljenje poslodavaca o nedostatcima nastavnog programa, i blagovremeno iznalazi zadovoljavajuća rješenja. Djelotvorna redovna komunikacija s poslodavcima zasnovana na uzajamnom poštovanju i snažnoj posvećenosti saradnji koledžu omogućava stvaranje zajedničkih planova."

Koledž svake godine planira realizaciju nastavnog programa na bazi informacija prikupljenih kroz široko zasnovanu saradnju s poslodavcima i poslovnim organizacijama Ayrshirea, u kombinaciji s analizom predstavljenom u Regionalnoj ocjeni koledža Ayrshire i planovima raznih industrijskih sektora za ulaganje u razvoj vještina.

Koledž Ayrshire ulaže ogromne napore u prevazilaženje raskoraka između vještina potrebnih industriji i onih koje nudi strukovno obrazovanje. U ovom video-snimku ovaj koledž predstavlja nekoliko načina suočavanja s ovim izazovom, uključujući i uspostavljanje posebnih strukovnih foruma; doprinos diskusiji o prednostima integracije daju i  ključni rukovodioci obrazovnog sektora i sami poslodavci.