Prošlog mjeseca je Pat odgovarala na ključno pitanje: Koji su najveći izazovi s kojima se suočavamo? Pat je iznijela neka od rješenja koje je njen koledž primijenio u prevazilaženju ovih izazova, ističući važnost partnerstva i saradnje.

Ovog mjeseca Pat govori o svojoj rukovodećoj ulozi i o tome kako ona tu poziciju koristi da koledžu i uposlenicima omogući prevazilaženje postojećih problema; daje i poneki savjet rukovodiocioma koji se nalaze u sličnim situacijama.