Ovog mjeseca internetski magazin Vocational Education Exchange tretira temu saradnje s poslodavcima i donosi brojna gledišta o tome kako uključenje poslodavaca u proces obrazovanja može koristiti svima.