Bilo da ste nastavnik ili rukovodilac strukovne škole, ili predavač strukovnih predmeta, ovi vam tekstovi pružaju priliku za razmjenu iskustava i uvid u nove pristupe strukovnom obrazovanju.