Vjeruje se da će čak 65 odsto današnjih studenata biti zaposleno na poslovima koji sada još ne postoje, što znači da pripremanje naših mladih ljudi za budući svijet rada nikada ranije nije predstavljalo toliki izazov. Dok kvalifikacije i znanje ostaju i dalje važni, danas je studentima potrebno pružiti priliku da odrastu u kreativne i kritične građane, koji su spremni da sami oblikuju svoju budućnost.

Da bi podržao ovaj cilj, novi program British Council-a “Škole za 21. vijek” (21st Century Schools) je spreman da podrži škole širom Zapadnog Balkana kako bi predstavio inovativnu metodologiju nastave i pomogao učenicima da izgrade neophodne digitalne vještine, vještine rješavanja problema i kritičkog razmišljanja koje su im potrebne za  buduće obrazovanje i karijeru. Nakon poziva za podnošenje prijava, koji je bio otvoren za sve škole Zapadnog Balkana, program će uskoro objaviti i prvu grupu škola koje će dobiti direktnu podršku.

Na koji način će ovaj program pružiti podršku školama?

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i drugim relevantnim ministarstvima u regionu, program “Škole za 21. vijek" će obezbijediti pristup obuci, opremi i materijalima, kao i pristup mreži škola širom zapadnog Balkana i Ujedinjenog Kraljevstva. Podrška će uključivati:

  • Obuku i podršku školskom rukovodstvu u daljem razvoju  menadžerskih i liderskih sposobnosti i pomoći im da djelotvorno integrišu i uključe digitalne i osnovne vještine u postojeće nastavne planove i programe na nacionalnom nivou.
  • Obuku i podršku nastavnicima kroz dva osnovna modula: digitalne vještine, koje se fokusiraju na uključivanje digitalne pismenosti u nastavni plan i program, i korišćenje digitalnih alata za učenje, komunikaciju i saradnju;  kao i kritičko razmišljanje i rješavanje problema, koji se usredsređuju na poboljšanje samostalnog razmišljanja i učenja kod studenata kako bi osmislili nove i inovativne ideje.
  • Resurse za razvoj digitalnih vještina učenika, uključujući besplatne džepne Micro:bit kompjutere koji se mogu kodirati (u partnerstvu sa fondacijom Micro:bit Education) dizajnirane da im omoguće da usvoje osnovne vještine i steknu samopouzdanje u oblasti kompjuterske pismenosti i kodiranja na časovima informatike i u vezi sa drugim predmetima; resurse o tome kako da pokrenu i formiraju Klubove kodiranja i kako da se pridruže međunarodnim takmičenjima i inicijativama u oblasti kodiranja; i dobiće mogućnost da isprobaju i testiraju nove proizvode i usluge, kao što su aplikacije i web stranice, od strane British Council-a i drugih budućih partnera.    
  • Mogućnosti za umrežavanje, uključujući priliku za razmjenu iskustava i dobre prakse sa školama širom zapadnog Balkana; priliku da sarađuju sa drugim školama kroz međuškolske klubove za kodiranje; mogućnost da doprinesu diskusijama o politici na nacionalnom nivou i na nivou zapadnog Balkana; kao i poziv na godišnju manifestaciju "Nove tehnologije u obrazovanju" u Beogradu.
  • Priliku da dobiju nagradu "Škole za 21. vijek" na manifestaciji "Nove tehnologije u obrazovanju" koja će se održati u junu 2018. godine.

Tokom i nakon programa će se govoriti o pričama o uspjehu, i biće još više mogućnosti da se veći broj škola uključi u sljedeći krug programa nakon prvobitnog eksperimenta i evaluacije.

Škole mogu biti u toku sa novostima o programu i saznati kako da se uključe u program preko web stranice Škole za 21. vijek.