Jedna od najvećih prepreka sa kojom se suočavaju mladi ljudi u ostvarivanju svog potencijala je vjerovatno nepoznavanje cjelokupnog opsega poslova koji postoje ili nerazumijevanje različitih puteva koji su im dostupni da bi došli do posla. Ovo je naročito slučaj sa učenicima koje tradicionalni obrazovni putevi ne privlače ili su im nedostižni.

Britanska dobrotvorna organizacija Education and Employers radi na rješavanju ovog problema kroz inovativni program koji povezuje volontere iz svijeta rada sa učenicima u školama i koledžima. Education and Employers ovdje govori o tome kako ova inspirativna iskustva doprinose da mladi ljudi steknu uvid u alternativne karijerne puteve i pomažu u razbijanju stigme vezane za tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje (TVET).

Praful ima uspješnu karijeru u upravljanju investicijama u globalnoj konsultantskoj firmi Mercer. Ali, za razliku od mnogih drugih na njegovom mjestu, slijedio je nekonvencionalni put ka zapošljavanju tako što je nastavio stručno obrazovanje nakon završetka srednje škole. “Pošto sam imao jako loše rezultate na GCSE ispitima i na A-nivoima u prvoj godini, shvatio sam da, ako želim da budem uspješan, moram da probam neki drugačiji pristup”, kaže on. “Uprkos percepciji stigme koja prati smjerove stručnog osposobljavanja, shvatio sam da je stručna kvalifikacija GNVQ Napredni nivo III iz Biznisa i finansija savršena za mene. To je učinilo da shvatim da, ako se nečemu potpuno posvetim, onda mogu postići sve što želim.”

Praful sada koristi svoja iskustva u pružanju usluga karijerne orijentacije studentima kroz naš program "Inspiracija za budućnost" (Inspiring the Future), koji angažuje volontere iz različitih privrednih grana da idu u škole i koledže kako bi pomogli mladim ljudima da bolje razumiju svijet rada i različite karijerne puteve ka zapošljavanju.

"Sjećam se da kada sam bio tog uzrasta nisam posjedovao svijest ii motivaciju kada sam razmišljao o izboru karijere. Bilo je to teško vrijeme ", kaže Praful. “Srećan sam što sam izašao iz tog vremena relativno bez problema i zato želim da dam svoj doprinos ondje gdje mogu, pružajući savjete i smjernice u ovom kritičnom trenutku u životu svakog djeteta”:

Inspiracija za budućnost je nastala nakon obavljenih istraživanja o preprekama sa kojima se mladi ljudi suočavaju prilikom odabira karijere. Jedan od ključnih nalaza istraživanja bio je da što više prilika mladi ljudi imaju da se sretnu sa poslodavcima dok su još u školi, to više mogu da zarade, i niže su šanse da ostanu bez obrazovanja ili bez posla u mladim godinama.

Kroz jačanje angažovanja poslodavaca i omogućavanje direktnog pristupa mladim ljudima volonterima koji će ih inspirisati, pomažemo im da se informišu o svim mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja koja su im na raspolaganju. Jedan od naših projekata "Koraci u karijeri" (Career Footsteps), koji realizujemo u partnerstvu sa nezavisnom dobrotvornom organizacijom Edge Foundation, posebno se fokusira na povezivanje škola sa volonterima koji su slijedili put stručnog obrazovanja.  Pružajući im priliku da čuju direktna iskustva od ljudi koji su bili u njihovoj situaciji može biti efikasan način da učenici, posebno oni koji razmatraju druge puteve osim univerzitetskog obrazovanja, dobiju savjete o karijeri i da vide tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje (TVET) kao održiv put ka zapošljavanju.

Kroz program "Inspiracija za budućnost" povezujemo škole i koledže sa volonterima iz svih sektora i profila kroz direktne susrete koji se fokusiraju na određenu temu ili sektor, kao i putem naše onlajn platforme, koja trenutno ima više od 39.000 registrovanih volontera i 12.000 nastavnika. Kroz platformu nastavnici mogu da pronađu i da se povežu sa volonterima bezbjedno i besplatno i da organizuju aktivnosti u svojim školama, uključujući razgovore o iskustvima u odabiru karijere, pisanje radnih biografija i simuliranje intervjua za posao. Takođe organizujemo događaje širom zemlje, i kroz projekat "Koraci u karijeri", na kojima su volonteri koji su prošli put stručnog obrazovanja ka zapošljavanju razgovarali sa grupama učenika o svojim iskustvima.

Zašto su volonterski programi tako efikasni

  1. Oni predstavljaju odličan način za pronalaženje motivisanih pojedinaca - volonteri su odlučili da posvete dio svog vremena učestvovanju u aktivnostima, što znači da su motivisani i da mogu vidjeti stvarnu vrijednost prenošenja svojih iskustava mladim ljudima.
  2. Fokusiraju se na iskustva iz stvarnog života - učenici imaju priliku da čuju direktno iskustva ljudi koji su bili u njihovoj situaciji, što savjete i sjmernice čini bližim i daje čitavom iskustvu više odjeka.
  3. Fleksibilni su - škole i koledži mogu pronaći volontere koji su pogodni za njih, bez obzira na industriju, region ili aktivnost na koju žele da se usredsrede, dok aktivnosti mogu biti prilagođene potrebama njihovog specifičnog okruženja za učenje.

Iako je “Inspiracija za budućnost” britanska inicijativa, brojne druge zemlje su preuzele taj koncept i brend i prilagodile ih svojim specifičnim lokalnim kontekstima, kao Australija i Irska, dok je našu kampanju "Inspirisati žene" (Inspiring Women) preuzela Kina. Nadamo se da će sve više zemalja koristiti naš model za izgradnju značajnih veza između postavki obrazovanja i lokalnih kompanija. Iz našeg rada sa poslodavcima kroz program "Inspiracija za budućnost", sve više i više kompanija uviđa vrijednost programa uključivanja u obrazovanje kao efikasnog načina izgradnje vještina koje doprinose zapošljivosti sljedeće generacije diplomaca. Interesovanje postoji -  samo se treba povezati.

Vanjski linkovi