Saznajte kako da učenicima pružite efikasne savjete i smjernice za izbor zanimanja  i kako da ima date podršku pri zapošljavanju.