Primjeriti programe i kvalifikacije potrebama lokalnih poslodavaca predstavlja jedan od najvećih izazova s kojima se susreću koledži i organizatori obuke. Ali nije uvijek jednostavno spojiti s lokalnim koledžima dovoljan broj poslodavaca. Colin Parker, direktor Black Country Skills Factory, vodi program osmišljen da osigura nastavne i programe osposobljavanja primjerene potrebama lokalne privrede, a da istovremeno pomogne organizatorima obuke da proniknu u te potrebe i lakše shvate koje su im vještine primjerene.

Black Country je regija koja se nalazi sjeverozapadno od Birminghama; proteže se od Wolverhamptona do Walsala, a u 19. stoljeću je bila središte britanske industrijske revolucije. I danas se tu nalaze brojna mala preduzeća, a i nekoliko većih.

Kako to obično biva, najuspješnije inovacije su upravo one najjednostavnije. Izazov se sastoji u tome što su mnoga preduzeća regije Black Country premalena da bi uspostavila vlastite sveobuhvatne programe obuke za adekvatno osposobljavanje radnika.

Šta je Black Country Skills Factory?

Regija Black Country osnovala je Partnerstvo regionalnih privrednika (Black Country Local Enterprise Partnership) kako bi  omogućila procvat poslovnih aktivnosti na svom području. Partnerstvo su uspostavili poslodavci, koledži, univerziteti i izborna lokalna vijeća, a Skills Factory je jedna od njihovih inicijativa, a usmjerena je na rješavanje problema nedostatka adekvatno kvalifikovanog kadra u pet prioritetnih privrednih oblasti:

  • Napredna proizvodnja (High Value Manufacturing - HVM) uključujući hranu i piće
  • Tehnologije prometa, uključujući vazdušno-kosmički prostor
  • Građevinarstvo, uključujući tehnologije gradnje
  • Tehnologije zaštite okoliša
  • Poslovne usluge.

Jednostavno rečeno, poslodavcima je ovo prilika da rade zajedno i tako iskoriste prednosti ekonomije opsega - jer se obuka isplati kad grupe poslovnih subjekata osiguraju brojnost polaznika, što niko od njih pojedinačno nije u stanju. Tako je moguće  organizovati kurseve za osposobljavanje u čitavoj regiji, te pružati nepristrane savjete o mogućnostima naukovanja i raspoloživim fondovima.

Šta radi Skills Factory?

Glavne djelatnosti Fabrike vještina su:

1. Profesionalno usavršavanje postojeće radne snage

Skills Factory u saradnji s lokalnim koledžima i organizatorima obuke nudi opsežan program kratkih kurseva profesionalnog usavršavanja u širokom rasponu tehničkih vještina, kao i akreditovanu kratku obuku iz menadžmenta i vodstva, posebno prilagođenu svakom sektoru.  

Pri tome odgovarajuće kandidate upućuje na dvogodišnji ubrzani studij proizvodnog inženjeringa na Univerzitetu Wolverhampton.

2. Povećanje broja malih i srednjih preduzeća koja nude praksu zasnovanu na industrijskom inženjerstvu

Poslodavcima koji traže praktikante Skills Factory pruža podršku nepristranim savjetima i informacijama, upućujući ih - na temelju konkretnih potreba datog preduzeća - na odgovarajuće lokalne koledže i organizatore obuke. 

3. Saradnja škola i privrede

Skills Factory povezuje škole i preduzeća kroz dva programa; jedan od njih je Enterprise Adviser Network (Mreža poslovnih savjetnika) kroz koju se iskusni poslovni savjetnici (volonteri) povezuju sa srednjim školama širom regije Black Country. Cilj ovog programa je da se školama pomogne da shvate principe poslovanja i tako im se olakša zadatak profesionalne orijentacije učenika, tj. njihove savjetodavne uloge u obrazovanju. 

Skills Factory takođe nastoji povećati broj mladih ljudi koji pri izboru karijere razmatraju naprednu proizvodnju. To čini mijenjajući stavove mladih prema proizvodnom sektoru i pružajući im informacije o mogućnostima dostupnim kroz  inovativni resurs Manufacture your Future (Proizvedi vlastitu budućnost).

Logično rješenje

Skills Factory prima podršku Partnerstva lokalnih privrednika i posreduje pri subvencioniranim programima obuke, ali sama Fabrika ne organizuje obuku. Njena specijalnost je u tome što pronalazi partnere koji će raditi zajedno i u tome što osigurava da programi koje nude koledži, privatni organizatori obuke i univerziteti budu primjereni potrebama lokalnih privrednika. Fabrika vještina pokazuje koliko se može postići povezivanjem poslodavaca i organizatora obuke.

Vanjski linkovi