Child talking to a person

Program Škole za 21. vijek podržava osnovne škole koje u njemu učestvuju na više načina tako što udovoljava potrebama direktora škola, nastavnika i samih učenika.  

Obuka i podrška direktorima škola

Ovom komponentom programa se obezbjeđuje obuka i podrška direktorima škola kako bi dalje razvijali svoje vještine upravljanja i liderstva. Direktori škola imaju priliku da rade sa svojim kolegama po funkciji i da razmjenjuju informacije o tome kako rješavati probleme u tehničkom, ekonomskom i društvenom okruženju koje se vrlo brzo mijenja.

Obuka i podrška nastavnicima

Kurs kreiran za nastavnike kako bi naučili da poboljšaju samousmjereno razmišljanje i učenje koje dovodi do novih i inovativnih ideja. Pripremili smo vrlo kvalitetan program učenja za nastavnike koji pokriva teme kao što su: kako oblikovati kritičko razmišljanje, kako postavljati otvorena pitanja i kako obezbijediti povratne informacije koje učenicima omogućavaju rješavanje nerutinskih problema.  

Resursi za razvoj digitalnih vještina učenika

Kroz ovaj program, škole koje učestvuju u programu dobijaju pristup sljedećim resursima:

Micro:bit uređaji

Micro:bit je džepni računar koji se može kodirati opremljen detektorom pokreta, ugrađenim kompasom i Bluetoothtehnologijom i besplatan za sve osnovne škole koje učestvuju u ovom programu. Računari su posebno dizjanirani kako bi učenici stekli osnovne vještine i pouzdanje u kompjutersku pismenost i kodiranje. Kroz program Škole za 21. vijek, sve škole učesnice programa dobijaju veći broj Micro:bit uređaja koje će učenici koristiti u nastavi informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Mogu se efektivno koristiti i za druge školske predmete kako bi učenike podržali u učenju.

Resursi za koding-klubove

U okviru programa, škole koje u njemu učestvuju dobijaju resurse koji će im pomoći da pokrenu i formiraju koding-klubove, pridruže se međunarodnim izazovima kodiranja i ostalim akcijama koje provodimo u partnerstvu sa drugim organizacijama i kompanijama. 

Resursi trećih strana

Ubuduće ćemo pozivati škole učesnice programa da isprobavaju i testiraju nove proizvode i usluge koje nude British Council i ostali partneri koji se pridruže ovom programu u budućnosti. To mogu biti aplikacije, internetske stranice i ostale inicijative. 

Nagrade školama

Škole će biti pozivane na nacionalna i regionalna talmičenja u kodiranju na kojima djeca mogu prikazati svoje projekte i osvojiti vrijedne nagrade.

Podijelite sadržaj