Zašto vaše dijete treba da upozna svijet informacionih tehnologija u ranom razvojnom dobu?

IT industrija je definitivno jedna od najbrže rastućih industrija ne samo u svijetu nego i u zamljama Zapadnog Balkana. Primjer tome je veliki broj domaćih kompanija koje su u konstantnoj potrazi na novim kadrovima i koje razvijaju software za najbolje kompanije širom svijeta.

Današnjicu teško da možemo zamisliti bez raznih tehnoloških pomagala koje svakodnevno koristimo. Primjenom i upotrebom raznih tehnologija mnoge su stvari olakšane, pojednostavljene, pristupačnije. Ako se osvrnemo oko sebe, bilo kod kuće ili na radnom mjestu, jednostavno, tehnologija je svuda oko nas (mobilni telefoni, tableti, laptopi, televizija, udaljena kontrola kucanskim aparatima itd.), nekada jednostavno niste niti svjesni koliku primjenu zapravo tehnologija ima i to se sve kontinuirano razvija, dolaze nove stvari, unapređenje postojećih.

Najbolji primjer tome je “pred-pandemijsko” doba, gdje je za veliki broj kompanija rad od kuće bio ili tabu tema ili se smatralo da je apsolutno neprimjenjiv. Danas, u nepunih godinu dana te su se stvari drastično promijenile. Ne da se rad od kuće pokazao kao primjenjiv, nego kao čak i produktivniji. Nije neobično ni to da će se sa modelom rada od kuće nastaviti i nakon pandemije, jednostavno, to postaje jedan od benefita radnog mjesta.

Zbog svega ovoga, smatram da je program British Council-a “Škole za 21.vijek”  od izuzetnog značaja i koji ukazuje koliki zapravo potencijal primjena tehnologija ima i da je od izuzetne važnosti da se djeci osigura pristup sticanju što širih znanja iz oblasti informacionih tehnologija.

Jedan od benefita za djecu koja stiču znanja iz informacionih tehnologija jeste između ostalog i to što im pomaže u rješavanju problema i razvoja kritickog načina razmišljanja. Konkretno programiranje djeci treba predočiti kako u rješavanju problema gledati na širu sliku, kako da se postave prema zadatku koji je prema njima, te eventualno to pokušati razlagati na manje zadatke koje će rješavati kako bi složili cijelu “slagalicu”.

Razvojem djece u smjeru informacionih tehnologija je nešto što će im bez imalo sumnje obezbijediti da sutra budu kompetentni na tržištu rada širom svijeta i da imaju osiguranu budućnost radeći jedan od najtraženijih poslova.

Podijelite sadržaj