Trainings, fifth cycle

22. februara otpočeo je peti ciklus obuka za nastavnike i direktore osnovih škola u sklopu programa “Škole za 21. vijek”. U ovom ciklusu sarađujemo sa školama iz Republike Srpske, Unsko-sanskog kantona, Posavskog kantona i Brčko distrikta.

S obzirom na situaciju sa virusom Covid-19, odlučili smo da sve treninge, koje smo do sada održavali uživo, da prebacimo na online platformu Moodle. Materijali sa kursa, dostupni su direktorima i nastavnicima tri nedjelje od početka rada na kursu, a trening se zvanično završava 12. marta.

Treninge smo organizovali na takav način da se jedan dio gradiva prelazi samostalno, te nastavnici i direktori mogu da prelaze materijale tempom koji njima odgovara, dok se dio sadržaja obrađuje na online sesijama sa našim trenerima na programu. Već prvog dana obuka treningu se pridružilo 590 nastavnika. 

Ovaj inovativni pristup obukama omogućio nam je da zaštitimo sve zaposlene u školama, naše zaposlene i trenere koji implementiraju program. Pored ciljeva koje težimo da postignemo obukama, jedan od najvažnijih ciljeva nam je i zaštita zdravlja svih uključenih u naše treninge.

Podijelite sadržaj